Audio Boeke

Audio Boeke (0)

Children categories

Aarde en maan - Jakob Lorber

Aarde en maan - Jakob Lorber (64)

In hierdie diktaat, gegee aan Jakob Lorber deur die innerlike woord, beskryf ons Vader aan hom die innerlike werking van die Aarde, die werking van die atmosferiese sfere daarbo, asook hoe plant, dier en mens funksioneer om `n totale geheel te vorm. Hier leer ons die aarde ken as `n lewende entiteit, met innerlike organe wat byna ooreenstem met die van lewende wesens op aarde.

Ook verskaf ons Vader verdere inligting rakende die geestelike deel van die aarde, die gestorwe geeste, luggeeste, mensesiele, en die gebonde geeste in die inwendige aarde. Die werking ten opsigte van die verwekking van mense word breedvoerig behandel. Die siel en wese van Satan word beskryf, ook hoe hy ontstaan het, hoe hy gebind is en wat sy uiteindelike lotsbestemming sal wees.

Die tweede deel handel oor die maan, sy geaardheid en voorkoms, sy doel as opleidingskool vir onvoltooide geeste. Verstommende openbaringe word gemaak oor die wesens wat die maan se afgewende deel woon. Ook waarom hulle in hierdie strafkolonie opleiding moet ontvang.

View items...
Biskop Martin

Biskop Martin (221)

Biskop Martin is gedikteer deur die innerlike Woord aan Jakob Lorber en voorgelees deur Martie Fourie. Dit handel oor die lewe na die dood van 'n biskop en sy geestelike groei in die hiernamaals. Die boek is volgepak van die hoogste Hemelse Wysheid en Liefde en gee ons 'n kykie in die werk van die Meester. HY leer ons hoe HY met siele te werk gaan in die lewe hierna, wanneer die lewe op aarde voldaan is. SY groot LIEFDE vir elkeen is besonders aangrypend en meesleurend en leer ons ook hoe om as mense te ontwikkel terwyl ons nog in die vlees op aarde is. HY sê dat mens op aarde in 'n dag meer leer as in baie jare in die hiernamaals en daarom is hierdie boek so 'n aanwins vir jou siel. Dit sal jou volkome verryk en boei tot aan die einde.

View items...
Die Huishouding Van Elohim - Boek 3 - Jakob Lorber

Die Huishouding Van Elohim - Boek 3 - Jakob Lorber (373)

Die Huishouding van Elohim is gedikteer deur die innerlike Woord aan Jakob Lorber en voorgelees deur Martie Fourie.

View items...
Die Jeug Van Yahshua - Jakob Lorber

Die Jeug Van Yahshua - Jakob Lorber (292)

Die Jeug van JAHSHUA is gedikteer deur die innerlike Woord aan Jakob Lorber en voorgelees deur Theunette van Wyk. In Die Jeug van JAHSHUA vertel ons Meester alles oor SY Jeug. HY vertel ons van Josef en hoe dit gekom het dat hy sy vrou, Miriam(Maria) gekry het van BO. Ook word daar vertel hoe die Engel na haar gekom het en die Meester se koms en haar swangerskap aangekondig het. En verder word daar in baie detail vertel van SY lewe as kind. Hierin sien ons hoe HY mens en GOD gelyk was. HY kon praat as baie klein baba en het die mense die grootste Wyshede meegedeel en lesse gegee in Liefde. Daar was, is en sal nooit iemand soos HY wees nie. Hierdie boek vervul 'n mens met ontsaglike Liefde, deernis, en die mooiste Barmhartigheid word vir ons geleer deur hierdie besonderse Enige KindGod. Hierdie boek sal vir elke leser ontsaglik baie beteken en 'n ewige fontein van Lewe sal in jou ontspring want SY Woorde is LEWE!!

View items...
Die Komende Wêreld-Moeder

Die Komende Wêreld-Moeder (13)

Die komende Wêreld-Moeder is geskryf deur Johanna Brandt en voorgelees deur Madeléne Steyn. Desember 1916 terwyl Johanna by die sterfbed van haar moeder sit, verskyn daar in die middel van die nag van uiterste beproewing, 'n pragtige Hemelse Vrou aan haar en baie dinge word aan haar opbenbaar. Selfs na die begrafnis van haar moeder gaan die openbarings voort en baie raad word aan haar gegee. Ons moet besef dat ons nie net 'n Hemelse Vader het nie, maar ook 'n Hemelse Moeder wat baie besorgd oor ons is en ons graag wil oprig na 'n beter bestaan. Die Liefde en omgee van ons Hemelse Moeder tref 'n mens diep in hierdie boek.

View items...
Die Natuurlike Son

Die Natuurlike Son (84)

Die Natuurlike Son is gedikteer deur die innerlike Woord aan Jakob Lorber en voorgelees deur Leon de Haas.

View items...
Drie Dae In Die Tempel - Jakob Lorber

Drie Dae In Die Tempel - Jakob Lorber (10)

Die Drie Dae in die Tempel is gedikteer deur die innerlike Woord aan Jakob Lorber en voorgelees deur Anelda van Wyk. Ons Meester vertel in detail wat gebeur het toe hy 12 jaar oud was en ondervra is in die tempel in Jerusalem deur die ouderlinge, fariseërs en skrifgeleerdes. Dit was in daardie jare die gewoonte dat seuns van 12 jaar oor alles ondervra word wat hulle tot op daardie ouderdom, veral met betrekking tot die leerstellings van God en die profete, hul eie gemaak het. Dit was ook die tyd dat SY ouers naarstigtelik na HOM gesoek het en HOM in die Tempel gevind het, besig met die werk van SY VADER. Die Wysheid waarmee HY elke vraag beantwoord en die "ou manne" soms laat bloos oor hulle dwaasheid is uiters leersaam en laat mens ook beter verstaan hoe sake in die Tempel gestaan het wat ook later daartoe gelei het dat HY gekruisig is. Ons MEESTER is geniaal en SY Woorde is Hemels. Elke Woord van HOM bevat die diepste Waarheid wat jou siel vul met Wysheid en Insig en nog baie meer wonderlikhede.

View items...
Van die hel tot die Hemel - Boek 1 - Jakob Lorber

Van die hel tot die Hemel - Boek 1 - Jakob Lorber (183)

HOE ROBERT BLUM GELEI IS IN DIE HIERNAMAALS NA SY DOOD 

 

Gedurende alle tye was daar profete wat deur God geroepe is, wat ons gees verryk met boodskappe uit die goddelike Bron. So `n baie opmerklike skryfkneg van God was Jakob Lorber (1800-1864) aan wie, deur die innerlike woord, werke van onverganklike waarde deurgegee was oor die Wese van die Allerhoogste en die universum van die mens.

Onder die nuwe openbaringe is ook boeke wat toestande beskrywe waarin die mens homself bevind na sy dood en die sfere van die steeds verder gaande ontwikkeling in die hiernamaals.

Die tweeledige werk van Die Hel tot die Hemel beskryf nie net die ontwikkelingsweg van `n gees aan die ander kant uitvoerig nie, maar roer daarby die diepste probleme van die menslike bestaan aan. Dit gee aan die leser oortuigende antwoorde op die lastige vrae oor die lewe en is `n ware openbaring van die geheime van die lewe na die dood. Ons lees oor die verdere ontwikkelingsweg van Robert Blum (1804-1848), `n man wat in sy aardse lewe as politikus bekendheid geniet het en lid was van die Duitse Nasionale Parlement te Frankfurt. In 1848 word hy weens sy linkse idees en aktiewe leidingewende deelname aan `n gewapende opstand in Wenen standregtelik doodgeskiet.

View items...