Aarde en maan - Jakob Lorber

Aarde en maan - Jakob Lorber (64)

In hierdie diktaat, gegee aan Jakob Lorber deur die innerlike woord, beskryf ons Vader aan hom die innerlike werking van die Aarde, die werking van die atmosferiese sfere daarbo, asook hoe plant, dier en mens funksioneer om `n totale geheel te vorm. Hier leer ons die aarde ken as `n lewende entiteit, met innerlike organe wat byna ooreenstem met die van lewende wesens op aarde.

Ook verskaf ons Vader verdere inligting rakende die geestelike deel van die aarde, die gestorwe geeste, luggeeste, mensesiele, en die gebonde geeste in die inwendige aarde. Die werking ten opsigte van die verwekking van mense word breedvoerig behandel. Die siel en wese van Satan word beskryf, ook hoe hy ontstaan het, hoe hy gebind is en wat sy uiteindelike lotsbestemming sal wees.

Die tweede deel handel oor die maan, sy geaardheid en voorkoms, sy doel as opleidingskool vir onvoltooide geeste. Verstommende openbaringe word gemaak oor die wesens wat die maan se afgewende deel woon. Ook waarom hulle in hierdie strafkolonie opleiding moet ontvang.

Tuesday, 23 January 2018 13:17

Inleiding

Media

Tuesday, 23 January 2018 13:18

Wie was Jakob Lorber? Inleiding. Voorwoord

Media

Media

Media

Tuesday, 23 January 2018 13:23

Hoofstuk 2 Die hart van die Aarde 29-12-1846

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Page 1 of 5