Super User

Super User

Sunday, 08 April 2018 02:51

Hoofstuk 27 - uit Die Eenheid

Die Eenheid

Hoofstuk 27 4 April 2018 3:47

Sonder om te skroom moet Julle MY dien en alles in julle vermoë doen om MY Liefde uit te lewe sodat die Ewige Lewe aan Julle geskenk kan word. Dit is so kosbaar dat Julle siele na MY soek in die donkerte van die nag en in die suiwere van die dag. Kosbaar is vir MY die geselskap van die reines en MY Hart word grootliks aangeraak deur Julle pyn en lyding. Daar is net een ding wat EK van Julle vra en dit is gehoorsaamheid aan My Liefdeswet. Dan sal dit altyd met Julle goed gaan en EK sal julle in alles seën want Wie MY Liefhet in alles sal in alles voorspoedig wees ook. Laat MY Gees net deur Jou vloei en jou naaste dien in vloeibare wyses. Laat MY WIL jou hele lewe oorheers. Gee vir MY dit wat jou seermaak EN dit wat jou gelukkig maak. Julle Harte is Lewende offers wat Julle aan MY bring en ONS het so baie om te doen en te sê dat daar nie behoorlik genoeg tyd is vir Jou om iets anders te doen nie. Sulke mense, wat MY dien, is vir MY baie kosbaar en EK sal alles doen om Hulle te help sodat Hulle harte gelukkig kan wees – altyd! Dink Julle dan dat EK ‘n onvolkome VADER is as Julle MY nie vertrou in Alles nie? EK het vir Julle aan die kruis gesterf en MY hele lewe gegee vir die sondaars, sodat hulle die oordeel wat oor satan is kan vryspring. Nou gee Ek weer vir Julle MY Woord deur My Geliefdes in vrye strome vol vreugde. Derudrenk Julleself met MY Water van Lig. Suiwer Lig is bedoel vir die suiweres van Hart. Hoe meer Lig Julle opneem en inneem van MY Gees, hoe meer sal Julle Lig word in julle binneste en opstyg na hoër vlakke waar Julle in meer eteriese omgewings kan bly. En omdat Julle baie werk het vir MY en julleself op hierdie aarde, vermaan EK Julle om nie die tyd hier op aarde om te wens nie, maaar om dit te geniet in MY Naam wat alle bose dinge oortref. EK weet dat dit swaar is om ‘n las te dra wat aan jou knaag en Jou gebeente moeg maak, maar as jy dink aan wat Jy als vir MY opoffer en dat EK dit waardeer en bly is oor jou pogings, dan kan Jy maar net rus in MY en bly wees om te wees waar Jy nou is op hierdie stadium. Julle siele baat by die tog na die aarde, julle vind baat daarby om te wees waar Julle nou is sodat Julle baie meer dinge kan verstaan en die oordeel wat Julle oor Julle broers uitgespreek het terug getrek kan word omdat Julle nou beter insien waardeur hulle gegaan het en hulle sondes vergewe is deur MY. Net in die opstanding vanuit die vlees is oorwinning. Geen ander oorwinning is blywend en tel vir ewig nie. Wie dink nou aan sy oorwinning oor sy opponent in die sportwêreld selfs oor ‘n maand na die gebeurtenis? Dit is verby en van verganklike aard en daarom sal dit nooit by MY staande kan bly nie want dit is versinsels van die mens en moet noodwendig verby gaan. Maar die oorwinning in MY – DIT is blywend! Ja dit is wat Jou Hart geweldig vry maak en jou rustig stem in die middel van die nag. Dit is dít wat jou verstand te bowe gaan en jou Vrede gee, wat jou gesond maak na murg en been want jou siel is dan gesond. My Liefde vir Julle gaan vooruit en maak alle weë wat krom geword het weer reguit sodat Julle kan juig en Jubel in MY. Sif nie teveel nie want Julle kan die belangrike dinge te min skat en dit weg gooi, Julle kan dinge uitgooi wat na MY GEES is en wat Julle in die toekoms baie voordeel kan gee as Julle oordele nie reg is nie. Maar vertrou op MY, dat EK dit vir Julle sal oopmaak en laat Julle hartkamers vervul word met MY Lig in Julle Geestellike en fisiese Harte. Dit sal soveel Lig en Vrede bring as Julle MY heeltemal daarin toelaat. Elke mense op aarde het plekke in sy siel waar hy MY nog nie toegelaat het nie, uit vrees vir die bose, of uit vrees vir wat hy gaan of kan verloor want daar waar die bose is, is vrese en geen Lig nie, maar duisternis en dit moet omskep word in die mooiste gebiede wat tot seën sal strek vir die hele mensdom. Selfs al sou Jy met niemand hieroor praat nie, maar in Jou Hart bou, dan sal dit alreeds vir ander tot voordeel wees. Maar as Jy MY Woord deel en dit so hoog ag, bo jou eie belange, dan SAL Jy voordeel hieruit trek en dit sal vir Jou tot groot seën strek. Dit is so en die voleindiging van Jou siel sal nie meer ver wees nie, want in naasteliefde diens sal Jy tot vervolmaking kom. EK het gesê - Wees Lief vir Jou naaste en dra hulle in Jou hart, ja dra hulle belange ook op Jóu Hart want dit is dan asof Jy dit vir My gedoen het. Dra die armes wat aan jou deur kom klop en wees geduldig met die wat swakker is as Jy sodat in vervulling kan gaan al MY beloftes en gebooie en Jy op so ‘n manier die heerlike dale in jouself kan skep. Dit is vir MY so kosbaar as Julle MY gebooie onderhou soos gehoorsame kinders want daardeur kan EK vir julle poorte oopmaak wat niemand kan sluit nie en niemand kan Julle stuit om daardeur te gaan nie! Want wat EK oopmaak kan en mag niemand sluit nie!! EK gee en EK neem. EK gee vir Julle die Waarheid en neem weg alle kwaad van Julle siele. EK gee Liefde en neem weg alle haat en nyd. EK gee die Ewige Lewe en neem weg die dood wat Julle siele skaad en die grootste pyn veroorsaak. Die grootste pyn is nie die pyn van die liggaam nie, maar is die pyn van die siel wat in duisternis en nood sit. EK gee vir Julle die Krag om hierdie duisternis te beveg en ander te bevry wat daarna smag want as Jy Jouself al bevry het deur Jou Liefde vir MY, dan sal Jy vir elke ander mens die weg kan aanwys wat EK eerste vir Jou aan gewys het. Vreugdestrane vloei van MY wange af wanneer EK sien hoe iemand vir sy naaste veg, hoe hy/sy aanhou bid en smeek om sy siel te red. Kyk mooi om Julle – hier is baie Engele wat om Julle beweeg en lewe en baie van Hulle sit in die vlees vasgevang en hulle besef nie eers hulle nood nie. JY kan elke ander mens van Lig voorsien deur Jou onbaatsugtige Vrede en Liefde, al vat dit hulle ook etlike jare om genoeg daarvan op te neem dat hulle siele verlig word daardeur, want elke mens het sy vrye wil en kan kies of hy soos ‘n slak in ‘n dop wil bly of soos die hert in die oop veld wil wees waar Hy MY sonskyn elke dag kan opneem en die gras verteer wat vol sonskyn is en so sy siel verlig. Maar JULLE, JULLE wat MY liefhet – JULLE is soos die Engele van die Hemel hier by MY. JULLE is alreeds omvorm tot Lig en Lewe en sal in ewigheid nooit sterf nie want JULLE het MY LIG en SONSKYN opgeneem in Julle Harte en dit is slegs Julle vlees wat dit verberg sodat ander mense nie verskrik sal word deur Julle Helder GEES nie. Soos Moses sy aangesig moes bedek, so bedek EK Julle met die vlees sodat Julle MY werk kan verrig, maar onder die vlees straal Julle soos MY SON en Julle weet dit! Elke mens het in sy fisiese hoof, sy kop, ‘n Lig wat werklik kan skyn en wat selfs in die duister nag sy elke tree kan verlig. Op die regte tyd sal EK vir Julle elkeen wat MY liefhet, hierdie LIG in homself wys! Dan sal Jy weet dat die Lig waarvan EK praat, wie EK IS, nie net ‘n geestelike ding is wat Julle abstrak sien nie, maar ‘n werklike Lig, wat die omgewing om Jou kan verlig in die donkerste nag. Julle sal skyn soos die Son in die middel van die nag en so ‘n baken van MY Hemele wees. In die swaar tye wat kom vir hierdie goddelose wêreld sal hierdie Woorde van MY waar bewys word en sal daar mense wees wat Lig kan uitstraal in die fisiese ruimte om Julle. Dit is verseker, waar en gewis.

Amen

Friday, 30 March 2018 05:44

Soetigheid - uit Gesprekke met JAHSHUA

30 Maart 2018 6:20

O JAHSHUA dankie dat JY my geroep het, my siel wakker gemaak het hiervoor...JAHSHUA hou iets na my uit om te drink en ek kan aanvoel dat dit iets soets is, terwyl ek ‘n slang se vel sien in die agtergrond en die slangvel ontstel my bietjie en ek wonder of dit nou weer ‘n aanslag van die bsoe is maar skielik herhinner JAHSHUA my aan iets wat HY al baie lank terug vir my gegee en gewys het einde 2008...ek het daardie tyd gesien dat ek ‘n slangvel aan het as klere en toe het JAHSHUA vir my gese dat ek die slang oorwin het en sy vel dra, en ek het al lankal daarvan vergeet maar is weer vanoggend daaraan herhinner na soveel jare. O JAHSHUA-MIRIAM, dis so kosbaar vir my as U my herhinner aan dinge wat U jare gelede vir my gewys het, wat ek al met my brein vergeet het! Dis so ‘n bevestiging van U Woord en Waarheid in my. En dan is dit net so helder soos daardie tyd en dan bring U nog meer dinge na vore as toe. Dankie vir U soet drankie. U gee wat U wil, soms wyn, soms water, soms goud, soms iets soos sop of vleisaftreksel en nou iets soets en ek is so bly hieroor. O JAHSHUA dankie dankie dankie. , die oomblik toe ek die drinkgoed na my mond bring is dit asof JAHSHUA my gesig gryp en na SY gesig bring en uit my begin drink asof ek ‘n koppie of beker is en toe besef ek, ek is! HY het my iets gegee om te drink en ek is dit wat HY gaan drink!!En HY kyk direk in my oë wat ook die oppervlak van die drinkgoed is en ek sien SY mooi oë wat direk in my inkyk. Dit is fantasties, mens weet nooit wat U volgende gaan doen nie en dit is die mooiste Waarheid wat met mens gebeur. O die blydskap in my hart is stroopsoet soos U drankie. Dankie JAHSHUA-MIRIAM, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit het nou my dag gemaak om U aangesig so te sien en ek is baie, baie bly dat ek iets kan wees wat U drink, die groot voorreg om iets te kan wees wat U drink en om U aangesig so van baie naby te sien. En JAHSHUA kyk op my “oppervlak” na wat ek weerkaats en dit is SY eie aangesig wat terugkaats en HY is tevrede met wat Hy sien. Ek sal vir ewig so sit met U aangesig so. My innerlike voel soet en my hart voel lekker en bly! Dankie JAHSHUA, woorde wat ek skryf kan dit nie beskryf nie. O JAHSHUA om U lief te hê is fantasties, om deur U lief gehê te word is onbeskryflik fantasties!!! Sê JAHSHUA :“Die soetigheid van jou siel oortref enige ander soetigheid en selfs nie eers die heuning van bye kan so soet wees soos jou liefde vir MY nie! Dit is wat EK drink, die soetigheid van julle siele wat MY lief het. Julle het nie ‘n benul van wat regtig in julle siele sit nie, MY Liefste. EK drink graag uit julle harte en as dit soet is, is dit vir my so ‘n groot plesier! Dink vir jouself aan dit wat jy graag wil drink. EK weet jy wil nie bitterheid drink nie. So wil EK ook graag die soetigheid van ‘n rein en suiwer hart drink, soos joune. Dit verskaf MY groter plesier as wat jy ooit kan indink en EK het spesiaal hierdie vir jou laat ervaar sodat jy kan besef hoe belangrik jy vir MY ook is. Dit is nie net EK wat vir jou iets gee nie, jy gee vir MY ook iets! Jy verskaf MY geweldig baie plesier!! En so vind EK plesier in elke kind van MY, soos julle ook pleiser vind in julle kinders.” Sê JAHSHUA terwyl HY die mooiste, “sweetste” glimlag op SY Gesig het. Hy is letterlik soet en my hart voel nou so ontsaglik lekker, soet en dankbaar. En daar is soveel Vrede in my hart. Dankie JAHSHUA, Ek verdien dit nie, ek weet dit! En ek voel of ek vlieg en ek is so vry!! Ek voel hoe U stroop in my in vloei soos ek drink en ek word net nog soeter en soeter van binne en dit vloei uit my vel uit. Dit loop letterlik uit elke porie van my arms en bene uit en ek staan later op ‘n dam hiervan en dit vloei uit my voetsole uit en die dam word al hoe voller en voller terwyl ek bo-op staan. Dit is wat U doen, U maak my hart so vol van U soetigheid dat dit uit my uit begin vloei sodat daar soveel meer is en enige iemand daarvan kan kom skep en drink soveel as wat hy wil hê. Ek is dankbaar JAHSHUA want JY is fantasties, my Soet Geliefde. My Leeu wat Koning is oor die soet dam. En ek sien dat JAHSHUA baie mense uitnooi om hiervan te kom drink en HY staan op die oewer en praat met mense en dis asof ek SY lewe op aarde sien en dat HY die mense hierheen genooi het toe HY hulle SY leer gegee het! Niemand het geweet wat Hy beplan nie, niemand het geweet wat beteken dit in die diepte om na HOM toe te kom nie!! Niemand het geweet dat die soetste dinge op hulle wag nie!! EK het ook nie geweet waarheen U my eintlik roep, toe ek U Woord begin gelees het nie!! O so baie dankie hiervoor JAHSHUA!!!!! Dit is U lieflikheid vanself!! My hart voel so lekker nou en ek wil nooit weer hieruit gaan en oor iets ontsteld of omgekrap raak nie. Omgekraptheid is bitter en sleg. Liefde is soet en lekker!! Ons maak die vergelyking sonder om te besef dat dit eintlik die waarheid is in die letterlike sin van die woord ook! By U in U Ryk is dit letterlik so! Dankie dat ek soet kan wees vir U! Vir JOU! JAHSHUA sê dat ek HOM JY moet noem en dit is baie moeilik vir my omdat ek so baie agting en respek het vir HOM. JAHSHUA ek sukkel al lank om dit te doen, soms kan ek dit wel doen en dan is dit of ek op ‘n ander vlak met JOU verkeer en dit is wonderlik! My innerlike voel nou net soet, soet, soet, fantasties soet! Dis wonderlik om U, JOU aangesig hier voor my te sien, hoe JY vir my glimlag en net kyk en kyk en ek kyk en kyk net...O Geliefde JAHSHUA, dit kan vir ‘n leeftyd so aanhou, vir ewig...want wat kan nou mooier en wonderbaarliker wees as om U so te sien? Toe gaan ek skielik in hierdie Soet vloeistof in, ek en JAHSHUA-MIRIAM, en dis vreeslik lekker. Ons gaan binne-in dit in en dit is nou hier om my en maak my soet van binne en van buite en ek sien ‘n deurgang en Ons gaan daarheen en kom aan die anderkant uit, met skoon hare wat pragtig waai sonder dat daar wind is en Ons staan net daar en kyk van ‘n hoë berg af. Dit is helder Lig, soos vroeg more, maar met Hemelse “Sonlig”, nie aardse sonlig nie en toe dikteer JAHSHUA-MIRIAM vir my die vlogende...

Die Eenheid

Hoofstuk 26

Stroopsoet is Julle liefde vir my. Stroopsoet maak Julle My hart wanneer Julle my lief het. Dit is MY plesier om julle met die soetigheid van My Liefde te omring. Dit doen MY groot plesier aan om met iemand wat MY liefhet te praat en te gesels. Om tyd te spandeer met MY Geliefdes is soos heuning vir MY Gees. Julle is MY bytjies. Julle vergader Liefde en omskep dit in iets so moois en soets dat Julle siele later daarvan sal drup. Eens, as Julle eendag hier by MY vergader is, sal Julle dit sien met Julle eie oë en hiervan drink en dit geniet saam met My. Maar selfs nou op aarde is dit moontlik om dit alreeds te sien en te ervaar want dit is wat EK vir Julle wil gee, terwyl die wêreld julle net bitterheid en ongelukkigheid wil gee. En sy kan nie anders nie, want sy het haarself tot bittere stof omskep toe sy Adam en Eva verlei het om van die verbode vrugte te eet. Verbode vrugte, in enige opsig, is bitter, onryp om geëet te word en sal nooit die soetigheid kan weergee nie omdat die Lig van die Son dit nog nie deurdring het nie. Maar as die Son dit eens deur en deur week gemaak het, en die siele in die vrugte begin sag en ryp word, word dit soet en heerlik om te eet en net so is Julle siele ook vir MY. Laat MY toe om deur Julle dik harte te dring en Julle onryp harde harte sal sag word, soos Myne en My soet heuningnektar sal uit Julle vloei om almal om Julle aan te raak. As daar mense om Julle is wat nog bitterheid uitgee, straal dan net vanuit Julle harte, My Son op hulle sodat Hulle kan versag en ryp word vir My diepere dinge, soos wat EK nou met Julle deel! Wees ‘n soet mens vir jou naaste! Laat Hulle van jou drink en geniet sodat Hulle ook kan verander en soet wees vir die mense om Hulle! Soetigheid bring eenheid mee want soetigheid is Liefde! Liefde bring soetheid en Eenheid tussen mense. MY Soetigheid bring EK nou aan Julle wat MY liefhet. Neem dit aan, drink dit, en Jy sal vir MY wees soos ‘n dam vol van die heerlikste drinkgoed en EK sal nuwe openinge vir Jou skep waardeur Jy kan gaan en nuwe wêrelde met nuwe Wyshede sal EK vir jou oopmaak om Jou siel te verryk en te vergroot. Dit is MY Woord aan Julle vandag. Wees Soet My Geliefdes!! Dit verskaf My groot plesier om van Julle te drink! Amen ( HY dring aan daarop dat ek Julle met ‘n hoofletter skryf. Ek moet teruggaan en dit regmaak as ek dit met ‘n kleinletter geskryf het want JAHSHUA sê ons is belangrik!) en HY glimlag nou vir my.

22 Maart 2018 9:01

Ek was die badkamerwasbak en skielik voel ek, ek word baie vinnig in ‘n ander wêreld ingetrek deur JAHSHUA. Dit is so vinnig dat ek half lighoofdig word maar dis nie onplesierig nie en dit wat ek sien is so wonderskoon en pragtig en ek kan net in dankbaarheid hierdie oomblik ervaar en uiters geniet. En JAHSHUA sê baie duidelik vir my dat ek nou dit waarmee ek besig is moet los en dit kom tik wat HY my laat ervaar. Ek ervaar en sien tegelykertyd dat ek saam met JAHSHUA voor ‘n – ek weet nie hoe om dit te beskryf of te sê wat dit is nie nie want hier is nie so iets op aarde nie en as ek dit sou vergelyk dan sou ek dit hewiglik onderbeskryf...maar ek sal probeer – ons is in die lug reg voor ‘n berg met geen begin en geen einde, wat uit die mooiste kleure bestaan, maar ek sal eerder sê dis die ROTS van EWIGHEID waar Ons sweef op ‘n sekere hoogte en ek ervaar die kleure van die Berg beweeg soos gekleurde lug sal beweeg maar dis net digter en gaan nie soos lug uitmekaar uit nie. Terwyl Ons daar sweef kyk ek na my linkerkant, weg van die Berg af en sien ‘n mens-dier persoon...sy is heeltemal “overdressed” maar sonder juwele en het selfs ‘n kappie op haar kop maar haar gesig lyk soos ‘n snaakse dier wat ons nie hier op aarde kry nie. Sy het ‘n baie lang snoet met ‘n groot swart neuspunt wat snobberigheid voorstel en sy is baie lelik omdat sy haarself so verander het in hoogmoed en ek wonder waarom ek die snaakse persoon sien want ek is nou in so ‘ n heerlike plek. Toe betree Ons die Berg deur die kleure en toe Ons binne is word my siel getref deur die mooiste kleure se ooreenstemmende klanke en JAHSHUA sê vir my “ Welkom in MY musiekkamer. Nou gaan EK en jy lekker musiek maak!” En ek sien die pragtigste Mooiste, Soetste glimlag op JAHSHUA se aangesig en HY so oorweldigend mooi vir my en die kleure en klanke tref my siel en HY sê dat ek hierdie moet skryf terwyl ek dit ervaar. O JAHSHUA-MIRIAM hoe kan ek die gevoelens van my siel beskryf? Elke kleur is ‘n klank of noot en soos dit beweeg maak dit die mooiste klanke want dit is totaal en al in JAHSHUA se Orde en soos dit beweeg gaan dit deur my en dit tref my baie diep want elke kleur en klank is ook ‘n emosie en my siel, my gevoelens word deur hierdie pragtige kleure en klanke meegevoer en gevorm soos wat die kleur van vorm verander en dit is verskriklik lekker. Ek sien en ervaar die kleur en klank wat my siel vat en by die kroontjie van my kop uitgaan in sulke pragtige ‘wisps” en dit voel ontsettend lekker en vry! Op aarde word mens meegevoer deur musiek maar besef nie werklik wat gebeur nie maar nou sien ek dit met my innerlike oë en ek beleef dit met my siel en JAHWEHSHUA is die hele tyd hier en ek sien SY hare wat in rigtings ingaan en HY is enorm en Sy hare word al hoe langer en dit gaan woester en woester en dis asof HY diregeer met SY hare en SY hele bolyf en arms. Dis die mooiste goue styl hare wat heen en weer beweeg en langer word met elke beweging en die kleure om Ons word al hoe mooier en suiwerder en later is dit net Goue Lig om ons...en dis asof ek die Skepping sien plaas vind hier reg voor my oë...en toe sien ek die see, ‘n woeste see met ‘n skippie op hier by JAHSHUA se Aangesig en Hande, voor SY bors en soos HY musiek maak word die water al hoe woester en woester en spat in alle rigtings maar JAHSHUA geniet HOMSELF en gee HOMSELF oor aan SY musiek maar die skippie bly behoue en ek sien die emosies van JAHSHUA se GEES en dit verstom my in SY GROOTHEID en ek is so aangeraak hierdeur...en ek sien dat daar kalmte kom. Soos aan die einde van ‘n groot musiekstuk en JAHSHUA maak ligte bewegings oor die water wat al weer rustiger geword het tot die water gekalmeer het en die skippie in die son seil. O dit was woes pragtig!!!! Die emosies waarmee JAHSHUA “gespeel” het, waarmee HY musiek maak en kleure maak, ek het nog nooit sulke musieklewing gesien nie, by geen menslike dirigent nie en geen musiek op aarde kon my nog ooit so meevoer soos DIT nie en dit is fantasties!!! Dit is absoluut Kragtig!!!!!! My siel, My GEES, my emosies het elke noot saam ervaar en dit is die mees “exciting” iets wat ek nog ooit ervaar het...ek het JAHSHUA se passies gesien..ja dit was die mees passievolste meelewing of skepping en ek het nooit besef hoe groot dit in HOM is nie. En JAHSHUA vat my in SY “komposisie” vir reën in en dit begin eers net soos sagte reën maar later gaan dit weer woes soos die donderweer slaan en ek sien JAHSHUA in die kleur van donderweer en dis ontsaglik wonderlik kragtig passievol met die absolute Wysheid om te presies te weet waar HY slaan en wat HY doen en ek sien en ervaar die genot in SY siel wanneer Hy die donderweer laat slaan want dis musiek en dit sal ons vernietig as HY nie Wysheid aan die dag sou lê nie en HOMSELF net laat gaan in die plesier van die donder!! O HY is in alles, HY IS ALLES! HY doen alles! Die wat HOM liefhet, is verseker die beste af want ek sidder vir die wat HOM wegwys en nie nederig voor HOM wil kom nie. Ek sidder voor SY MAG en KRAG! Ek hoor note, meer dawerend as ‘n kerkorrel en dit tref my siel ontsaglik diep en vervorm my Wese en ek gaan net saam met die lekkerte wat dit meebring en ek is so dankbaar dat ek JAHSHUA s’n is en ek wil vir almal sê om asseblief jou foute te herken, jou swakheid en nietigheid, om aan SY kant te kom want die see is ‘n blote druppeltjie voor HOM en HY kan alles uit laat spat soos ons ‘n glas water in die lug in kan gooi en SY talent is onuitspreeklik want HY IS DIE TALENT en hierdie musiek is in elke liewe ding want HY dirigeer die hele skepping om ons en stuur die reën, die wind, die storms, die woeste see, en HY maak musiek hiermee want daar is nooit stilte by JAHSHUA nie, RUS ja, maar die klanke is die heletyd daar net soos die kleure en hulle is een, en net so is jou emosies ook aan dit gekoppel. Wanneer JAHSHUA die kleure laat oorgaan in ‘n goue lig vloei alles so pragtig inmekaar en kom daar die grootste kalmte en rus en is dit of die emosies tot bedaring of kalmte gebring word en meer in ewewig is in jou binneste! Dis soos die grootste adrenalien”rush” en die kalmte daarna wat mens ontsaglik Lewendig en “revived” laat voel...Ek voel ontsaglike dinge in my hart en siel nou. En dis asof my eie siel en liggaam JAHSHUA se musiek speel en my gevoelens en emosies so diep aangeraak is want ek besef nou hoe dit moet klink om ons as ons net kon hoor met ons aardse ore, as ons net kon sien met ons aardse oë maar ons is heeltemal beperk en swak en klein en die bietjie klank wat ons wel kan hoor is so min en klein en dis net musiek met musiekinstumente wat op aarde vir ons dieselfde tipe ervaring laat voel soos wat ek nou in ‘n baie groot mate deur die Genade en Liefde van JAHSHUA kon hoor en sien en dis fantasties wonderlik! En nou verstaan ek ook waarom ek die mens gesien het wat haarself so misvorm het en soos ‘n snobistiese dier lyk. Sy is buite die Berg maar in die omgewing van musiek en is hoogmoedig oor haar musiektalent en is nie nederig en erken nie hoe klein haar talent eintlik is en dat die bietjie wat sy het, sy van HOM gekry het nie. Mens kan nie hoogmoedig wees oor iets wat jy van HOM gekry het nie, al het jy hoe hard geoefen...dit kan nooit dieselfde passie hê as JAHSHUA as jy HOM nie erken nie. Jy kan in elk geval nie want jy is net ‘n klein mens. Maar hoe pragtig kan jou musiek nie wees as jy JAHSHUA toelaat om deur jou te speel nie? As jy in jou klein, nederigheid SY Liefde deur jou laat speel nie? Eers dan is jy ‘n musiek meester. O wees net nederig voor HOM, HY IS KONING VAN MUSIEK!!! O baie, daie dankie JAHWEHSHUA dat U my dit laat beleef het! In al die tyd sedert U my geestesoog oopgemaak het, het ek U nog nooit so gesien nie!! U het USELF nog nooit voorheen op hierdie manier aan my geopenbaar nie en ek is vir ewig dankbaar vir U!! Ek kan nie wag vir die dag dat ons almal hier by U in U musiekkamer kan wees tot in ewigheid nie! U musiekkamer is U “skeppingskamer”! O dis fantasties!!!! U PASSIE – dis onbeskryflik!! U sê dat ons alle passies moet aflê vir U en nou verstaan ek hoekom – want U wil ons vul met U passie, met die regte passie, met hierdie ontsaglike Lewendige Passie van U SELF!!!!!!

20 Februarie 2018 7:46

Toe ek na JAHSHUA gaan sien ek op een oomblik iets hier by my voete terwyl ek hoor JAHSHUA vra my wat ek sien. Dit is iets wat ek nie dadelik kan plaas nie want hier is niks op aarde wat so lyk nie. Dit lê by my voete soos klippe maar dis sag en gerond en dit laat my toe eerder dink aan die wit sagte bol fungus wat so op die groen gras uitslaan na die reën, maar hierdie is die mooiste pastelgroen en nog een is pastelblou en hulle is baie groter as die fungus op aarde. Maar hierdie is nie fungus nie en JAHSHUA laat my verstaan dat ek daarvan kan eet en ek skep met my hand en ek sien dit het die tekstuur van brood of koek op aarde maar net baie ligter en fyner en toe ek dit na my mond bring om te eet is dit nie sag soos brood nie, maar krakerig soos koekies of beskuit en ek wonder nog hoe dit moontlik is want dit is sag as mens aan dit vat, en toe ek weer eet is dit sag in my mond en JAHSHUA sê vir my dat dit kan wees net soos wat jy dit wil hê. Net soos wat jy lus is vir dit op die oomlik, so word dit. En JAHSHUA sê vir my dat dit Manna is. Maar in die verlede het ek Manna gesien wat van die wangvrug gemaak is en ek wou nog vra toe JAHSHUA al dadelik vir my sê dat Manna Hemelse Brood is en dat dit uit baie verskillende tipes plante gemaak word, nie net van die wangvrug nie. En toe wonder ek oor die Manna wat die Israeliete in die woestyn gekry het en JAHSHUA sê dat HY hulle met werklike Hemelse Brood gevoed het maar...

Dit het niks gehelp om vir hulle Hemelse Manna te gee nie. Dit het hulle nie gebaat om Brood direk uit My Hemele te eet nie want hulle siele het nie daarna gevra nie.” “O JAHSHUA maar dan het U soveel Genade met die mens gehad dat U hulle nogtans gevoed het in die woestyn terwyl U geweet het wat hulle nog sou doen in die toekoms.” “ Dit is MY Genade vir Julle almal, om Julle aan die Lewe te hou ten spyte van julle sondes, maar EK gee My Manna in die vorm van My Woord aan Julle sodat net die wat werklikwaar ‘n Liefde vir MY het van die Hemelse Manna sal kan eet, en dis My Liefde vir Julle. EK is ‘n getroue, sagmoedige Vader en ‘n Liefdevolle Man vir My Vrou maar ‘n regverdige Regter vir die wat ‘n Regter in My soek. En Daarom het die Israeliete nie in die woestyn omgekom nie en het EK hulle tot by die Beloofde Land gebring en hulle nog daar verder geseën en Hulle gelei om die oorwinning oor baie volke te behaal. Maar kyk weer terug na die woestyn..die wat MY nie lief genoeg gehad het nie, wou vleis hê, wat die aardse voorstel en hulle het gesterf daarvan en was nie meer lus vir die Manna nie. So gaan dit met mense wat nie genoeg Liefde het nie, hulle sien later nie meer die wonderwerk raak nie, en wil so gou as moontlik ‘n ander nuwe wonderwerk hê waar hulle net in die sensasie van die oomblik kan leef en dan mor hulle weer later oor iets anders. Dis die murmurering wat ‘n teken is van die vleeslikheid van die mens. Dit is MY Liefde – Hierdie Manna- en JAHSHUA wys na die groen en blou brood wat op die grond groei en EK gee dit nou aan Jou sodat Jou siel dit kan verwerk en deurgee aan die nie-so-vas-aan-die-vlees mense nie. En hulle SAL dit eet en versadig word en EK belowe Hulle meer en meer. En vaste stpyse sal ook aan hulle gegee word op die regte tyd. Ellke een wat My Liefhet, drink van My Melk en groei so vinnig dat Ek hulle baie gou op vaste spyse kan sit. Dit wat My Woord lees maar nie groei nie, is die wat die Woord nie kan verteer nie omdat Hulle Liefde ontbreek. Liefde is die verteringssappe van die siel. Dit neem alles op en verander dit in iets goeds en bruikbaars vir die hele wese van die mens. As die mens nie genoeg Liefde besit nie, kan die kos onmoontlik verteer en die kind of mens sterf dan van hongerte – al bestudeer hy MY WOORD dag en nag...dit is die LIEFDE vir MY WOORD wat alles verrig!! EN so gee EK nou vir jou hierdie pragtige Brood. Eet soveel as wat jy wil hê en weet dat dit nou vir ewig in jou tuin groei sodat jy altyd kan terugkom om nog te eet en weer te gee. Dit is MY gebod aan Julle mensekinders – dat julle mekaar sal Liefhê en voed met die beste. Maar bly weg van die wat dit nie wil hê nie. Laat hulle aan MY oor in gebed en EK sal hulle harte verander waar moontlik. Onthou net dat die eindresultaat altyd afhang van die vrye wil van die mens, so EK kan nie die persoon dwing nie maar daar is iets wonderliks wat kan gebeur en waarop jy kan reken – en dit is dat EK in die kinderdae van elke mens na hom of haar kom en gesprekke met hulle het en in daardie tyd maak baie die keuse om by MY te bly en dit maak dan dat EK daardie persoon NOOIT verlaat nie, al sou hy van MY vergeet later in sy lewe. En daarom KAN EK dan na die mens kom en dan is dit nie dwang nie omdat daar alreeds diep gesprekke tussen MY en hom gevoer is, waarvan hy vergeet het, maar EK, EK vergeet nooit nie en haas MY om hom/haar te help al is dit jare later en die duisternis daardie mens se lewe oorgeneem het. Daarom moet Jy nie bedroef wees oor sekere mense nie, daar is nog hoop want waar Jy nie kan sien nie, daar kan EK Sien. KYK! En JAHSHUA tel my op SY skouers en ek sien in die ewigheid in. O dis heerlik om so hoog opgetel te word en ek kyk en kyk en kyk na alles...ek sien die grootsheid van die ewigheid, ek sien pleine wat ontsaglike groottes het, en ek kyk na dit alles en sien dat dit die Kleed vorm wat JAHSHUA aanhet en dat ek na SY klere kyk asof ek reg voor HOM is maar ek is op sy skouer en ek word bewus daarvan dat JAHSHUA met my op SY skouers begin dans en dit maak my vrolik en bly en ek weet dat JAHSHUA dit gedoen het want die grootsheid van dit alles sou my oorweldig het as ek verder sou bly kyk, maar HY verander dit vir my in Vreugde, soos ‘n Pa wat met SY kind speel voordat die kind begin huil oor ietsie kleins. O JAHSHUA, hoe kan ek dan U Bruid wees? U Vrou wees? As ek dan nie eers U grootheid kan hanteer nie? As ek so ‘n piepklein stippeltjie op ‘n piepklein stippeltjie op’n piepklein stippeltjie...is?O JAHSHUA dit is beter vir my om net na U Manna te kyk hier op die grond waar ek en U dieselfde grootte het...ek verstaan dat U dit vir my ingee om weer eerder na die Manna te kyk. En nou druk ek my gesig daarin en hap daarvan en ek skep dit in my arms op en druk dit teen my bors want dit is so kosbaar vir my en dit ruik so skoon en lekker en soos blomme op die aarde nie eers kan ruik nie maar die lekker reuk bederf nie die brood nie soos parfuum kos bederf nie. En elke een is anders as die ander een en tog dieselfde...daar is ‘n liggroene en ligbloue en nog ander ook maar ek eet nou net van die groene en bloue. En die volgende oomblik kom daar ‘n fluit direk uit my bors – ek het nog nooit so iets beleef nie – soos ‘n voëltjie se fluit maar baie harder en die volgende oomblik hoor ek net skapies blêr en hulle staan alreeds hier om my en kyk met aandag waarom hulle geroep is, gereed om te begin eet. O Hulle is spierwit, met die langste sagste haarwol en hulle is so bly dat hulle iets kry om te eet en hulle blêr tevrede terwyl hulle eet. En dit laat my so lekker lag van plesier saam met JAHSHUA want as hulle bly is, is ek bly en JAHSHUA is ons almal se Blydskap...en my hart voel so lekker soos toe ek op die plaas gebly het en ek altyd die diere so geniet het en hulle my altyd uit my wese laat lag het van vrolikheid oor hulle onskuld en oulikgeid en vrolikheid en blydskap oor die lekker kos wat hulle kan eet. En toe bokspring ek en JAHSHUA saam met hulle en ONS lag en lag en lag en lag en lag en lag en lag en lag en ek voel hoe JAHSHUA my styf teen SY bors hou en vasdruk met die grootste Liefde en SY oë is toe en SY arms is styf om my en ek weet ek sal NOOIT-OOIT uit SY arms uit wil gaan nie. En HY wieg met my en druk my binne-in SY bors in waar dit Heerlik sag en warm is en ek sien die binnekant van ‘n pragtige gerieflike huis waar daar vir ewig nuwe vertrekke is om te ontdek en ek is so bly hieroor want ek het dit absoluut nodig om in hierdie HUIS te bly want sy mure is gemaak van Liefde, en Sy fondasie van die sterkste Rots en die Krag wat uit hierdie “HUIS” uitgaan is enorm en onbeskryflik en ek sing “ U goedheid en U Liefde is vir my ‘n Huis, solank as ek lewe is ek daarin tuis..’n HUIS, ‘n HUIS ek is daarin tuis, ‘n Huis, ‘n Huis ek is daarin tuis!!!!! O SO baie dankie JAHSHUA!!! Vir ewig!!!!!!!!!!!

Tuesday, 01 July 2014 00:00

Die Boek Van Liefde

 

Dierekte Openbarings deur God in die Huidige Tyd

Baie van die probleme in ons hoogs ontwikkelde beskawings stam van die feit af dat mense nie meer weet wat die doel van hulle lewens is nie. Maar hulle weet ook nie watter kragte en wette ons individuele lot bepaal nie, en daarom feil soveel ondernemings amdat die besluit om dit uit te voer berus op verkeerde neigings en onkunde ten opsigte van hierdie faktore.

Die vangwoorde wetenskap,tegnologie, en ook sosiale strukture veroorsaak al hoe meer kommer by ons. Rykdom, so wel as sosiale harmonie en sukses is al hoe meer aan die verdwyn - weg gedobbel, om dit so te stel, deur die moelikhede wat ons vir mekaar skep deur ons selfsugtige egoisme, ons onbarmhartigheid wat ons openbaar so veel in die gemeenskap as in die werksplek en in ons eie families.

Sulke wee van die lewe en optrede beroof elke mens van die goddelike seen wat, as dit nie die geval was nie, daardeur sou gebaat het. Dit is die ware oorsaak van baie probleme, wat omtrent nie verstaan word in ons en in ander lande. Om n probleem op te los, begin n mens normaalweg - wanneer n mens n wetenskaplike benadering toepas - om die basiese beginsels van die area onder ondersoek te verstaan en ook die wette waaronder dir staan, en dan eers begin ons die probleem aan te vat en soek na n oplossing. Maar wat doen n persoon waanneer dit by sy eie lewe kom? Hoeveel mense bestudeer die grondslag van hulle eie bestaan en bemoei hulle self met hulle lewensdoel? Ongelukkig net n baie klein hoeveelheid.

Dit is die regte rede hoekom die beskaafde lewe al hoe meer moeilik raak, hoekom omstandighede al hoe meer gekompliseerd raak en hoekom omtrent alle probleme amper onoplosbaar is. En ongelukkig kan ons aanneem dat dit so sal aanhou. Maar ons is nie hopeloos aan die genade van hierdie stand van sake oorgelaat nie.Dit is presies daardie groep mense wat die vrae van hulle bestaan, doelwitte, en geestelike grondslagte in oenskou neem wat sal antwoorde en sukses vind - ten minste in hul private lewens, ook al sou die dinge om hulle al hoe moeiliker raak.

Mens kan basies se dat die westerse wereld omtrent heeltemal ateisties geraak het - die resultaat van welstand, wetenskaplike en tegnologiese deurbrake oor die afgelope dekades, en deur dit alles die temptasie om jouself te sus in n valse gevoel van sekuriteit. Maar die resultate van hierdie fout word al hoe meer  duidelik. Niks is meer verseker, nie eers ons welstand of ons tegnologie. En dus word een vraag al hoe dringender. Hoe kan dinge so aangaan.

Aan die ander kant kan ons vervreemding van God oorkom word as mense besef dat daar kreatiewe kragte is wat tot hulle beskikking is en wat getap kan word om al hulle probleme te oorkom en om hulle lewens to vorm.

Maar wat is hierdie goddelike kragte?

Hulle is inherent in elke mens. Maar net n baie klein hoeveelheid maak daarvan gebruik omdat mense oor die algemeen glo dat hierdie kragte nie bestaan nie. Daar is selfs diegene wat beweer dat hulle bewys het dat hierdie kragte nie bestaan nie. Die bewys dat elke mens keatiewe vermoeens huisves kan net gegee word wanneer n persson hierdie kragte adresseer en probeer om hulle te begryp en te verstaan. Dit sal lei tot die progressiewe gewaarwording dat n kreatiewe realitiet alles onderle en dat n mens dit in die alledaagse lewe behoort te gebruik. Om sulke geestelike vermoeens te ignoreer is nie die manier om te bewys dat hulle nie bestaan nie.

Our Heavenly Father, as we Christians should call Him, is the Father of eternal love and it is by no means His nature to shroud Himself in silence and leave mankind to devise its own misfortunes and never raise His voice in warning. To believe this is a grave error.

Every person has it within him, if he really tries, to awaken inspired thoughts and ideas in his heart through which he can orient himself in life. If he then learns to let go of his own wishes and desires, he will be able to use these divine inspirations to make far more perfect decisions in life than a normal person who is submerged in materialism and, because of his spiritual disorientation, is dependent on the ignorance of others.

There are also - and it is this which is crucial to recognize - instruments of God the Lord through whom, according to the degree of the instrument’s maturity, He gives divine advice, directives and prophetic information. The degree to which the instrument is able to give a faithful rendering depends on how pure he or she has become. But each and every one of us has the ability, by praying and directing our questions to our Heavenly Father, to determine the truth of every word and whether or not it is relevant to our own lives. Because only our Heavenly Father can reveal to us whether what we read or hear really stems from Him or not. But one shouldn’t be tempted to give up when the first doubts arise. Because it is only natural that all of the negative aspects inherent in a person - we call them the “counterpole” aspects - will try to maintain the status quo and, so to speak, not let go of a person, suggesting a host of doubts in an effort to divert him or her from the words or the higher truth they have heard.

For there is a reason for the saying, “The Kingdom of Heaven must be seized with force”, just as most things in daily life often have to be fought for and require hard work to be achieved. How often does a person, for example, have to apply for a job and consider offers before he finds the position suited for him and can start work? No one gives up after the first rejection and dejectedly says they’ll never find a job and won’t ever send out another application. We all know we need patience and endurance to reach our goals. And a person with faith has the additional possibility of placing his trust in divine safety and guidance. Because for him, the LORD’s existence, in His Holy Spirit as the Creator and Almighty, is a certainty,constantly imbuing our star Earth, with all His children and every form of life, with His blessings and creative powers.

Now you are bound to ask if this is the case, then why is there such chaos on Earth? The reason is that we as free creatures before God are not compelled to follow His divine order. If we were, then everything would be in perfect order! But man is not a creature bound by constraint who must follow the divine laws of creation. Man is meant to mature to the extent that he can and wants to follow them out of his own free will and his love, because God does not tamper with man’s free will unless His entire creation is under threat. And so it is left to a person’s free will whether he chooses to do the opposite of what he knows is true and right. “Love your neighbor” is a commandment, but no one is forced to follow it. One can hate one’s neighbor if one wants to. One can even persecute him or engage in other equally foolish behavior. But anyone who has recognized what is right and wise will not, because they know that every negative action carries a consequence and everything comes back according to the law of cause and effect or, more aptly, the unshakable law of sin and atonement. JESUS made this very clear when He said, for example, in Matth. 26/52:

“For all they that take the sword shall perish by the sword”

or in Matth. 7/2:

“With what measure ye mate it shall be measured to you again”

All this means is that anyone who bases their life on Earth on egocentric principals will sooner or later encounter  negative experiences with his fellow men. And then those who act so selfishly complain about their lot on Earth. Such people in particular tend to be reluctant to reflect on whether they themselves are not contributing to the difficulties and suffering in the world by acting absurdly, against better insight and knowledge.

But since we want to solve our problems and seek harmony, peace and fulfillment of life despite the difficulties which we occasionally meet in the outside world, it is obvious that we first have to strive to grasp the divine guidelines, make them our own and then live accordingly.

Love God above all and your neighbor as yourself

is a basic recipe with which we could work if we wanted to, because with it we would carry love into our surrounding environment. And then sooner or later we will be met by a certain degree of love from those people who previously may have shown us antipathy.

Now there may be many who say this isn’t true, that this has never been verified by their experience. To them one can reply that it just simply isn’t so easy. Look how difficult or almost impossible it is to accomplish things on the material level alone. One cannot build a house from one day to the next, it can take a long time to begin and eventually complete construction. It’s possible that it can take just as long - depending how much we try, which is the deciding factor -  until our love, through the increasingly radiant spiritual power of our thoughts and actions, makes its mark on our surroundings.

But now we come to the big problem: How do I know what the truth is so that I can act correctly? The things contained in the Bible, in the Old and New Testaments, are God-given guidelines which we can adhere to and to which we should repeatedly refer in order to integrate them in our lives and reach our life’s goal. But the daily realization of these guidelines requires endurance and willpower! It is only the merit of our achievements that proves these divine commandments are right for us. Everything in creation is attained through development. Because God is not an old man with a long beard who leaves everything to languish and waste away, He is a dynamic God, a Creator who constantly offers his creatures new forms of help, as we know from the Old Testament. For century after century, various seers and prophets gave guidance and prophetic instruction to the Israeli people as to how to live their lives to proceed despite the difficulty of their material conditions and their own development.

But for Christians the crowning glory of all these messages is the Message of Jesus Christ as it is laid down in the New Testament. Yet it cannot be complete, because Jesus with all certainty taught and preached more than what we find on these few pages. But a person can at any time experience moments that supplement this knowledge through the inspiration in prayer, because the Father is at all times ready to give a soul a gift if it strives to fulfill the commandment

“Love God above all and
your neighbor as yourself”

and tries to perfect its thoughts, its powers of recognition,  and its actions. Because Jesus once said; “I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of Truth is come, he will guide you into all truth” (John 16/12-13), and “I am always with you, even unto the end of the world” (Matth. 28/20).

It would be most contradictory if we assumed that the Heavenly Father had ceased speaking, from one day to the next, after His death as Jesus Christ on the Cross of Golgotha. It would be nothing but heinous arrogance to make such a claim, because nowhere in the holy scriptures is anything said to that effect. We know, however, that our Heavenly Father repeatedly awakens true instruments through which He gives mankind guidelines for further moments of realization in a given period of time, which can relate to a nation’s or specific group of people’s current state of development.

But every individual person can also perceive additional insights in their heart through the inspiration of the Holy Spirit. Unfortunately, only very few people learn to use this marvelous ability of the heart and apply it in their daily lives.

In the case of the people of Israel, immense problems arose in the course of the centuries which could not be solved on the basis of old conceptions. In particular conflicts repeatedly arose with misleading religions which falsified the original religion, so that a prophet or messenger would have to appear to put things straight. So it is obvious that our Heavenly Father is doing the same thing at the present time, as He has done through various instruments over the past millennia. We refer to various revelatory texts through instruments such as Jakob Böhme, Jakob Lorber and Emanuel Swedenborg and many others who unfortunately remain unknown to most people. Which in turn shows how indifferent mankind really is to the things it is constantly being offered out of the Father’s love. That is why complaints that mankind has no orientation and has been abandoned by God are nothing more than a defamation of God, because this is simply not the case.

But recognition of this fact doesn’t come by itself. What’s needed is real daily interest. Because the Kingdom of Heaven must be seized by force, which simply means that it takes a lot of hard work to attain a realization, work against resistance from one’s own soul and the negative aspects that stem from one’s own guilt, which we all have.

And that is why it is important to nip every negative word in the bud, because it is precisely this battle to overcome one’s failings and weaknesses that makes a person increasingly free to recognize heavenly truths, and more and more able to perceive divine inspirations within himself and make the right decisions. The more charitable love serves as the guideline for his actions, the more a person draws God’s divine blessing into his life. Because one of the Lord’s commandments says:

“Judge not that ye be not judged.”

But every soul must examine itself to determine whether what they perceive within themselves stems from immature willfulness or really is the Holy Word of God the Lord.

The way in which such revelatory Words are mediated in turn depends on the instrument’s character, and also on the purpose and goal of the revelation. Jakob Lorber primarily wrote down the Word he heard, others speak it out or do both. Whichever way a revelatory Word is given, a person hearing or reading it can only determine in prayer whether both in terms of spirit and content it is the Word of God or a falsehood, because it is only rarely or virtually impossible to judge this by the outer form. A person can only decide for himself through the love that he is steadily unfolding within, in which he asks for truth and guidance. If one is open, one will feel the warmth of love that pours forth from the Word providing strength and comfort. But above all one will have experiences that will prove that the Lord Himself is guiding people - especially those who act according to the things they’ve recognized.

So a spiritually aware and open-minded person won’t be surprised that the Lord has revealed the holy New Bible as the continuation of the Old and New Testaments. The first volume of this,

THE BOOK OF LOVE

has already been published according to the Lord’s Will. It does not contain any person’s thoughts. The Lord Himself dictated it word for word according to His Holy Will. Naturally the instruments writing it down must be aware of the fact that they must constantly make an effort not to in any way intervene with their own ideas and willpower, but rather to listen word for word to what the Lord Himself is placing in their heart and pass it on in exactly that way in written or spoken form.

God the Lord never has and never will end His revelations

It is a widespread error that the closing verses of the Revelation of John set an end to the entire Bible for all time. The warning it contains not to add anything to this prophecy applies, as anyone can determine for themselves, explicitly to this particular book of prophecy, not to the Bible as a whole. The opposite is the case. For it is written in John 16/12-13 that Jesus said:

“I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth is come, he shall guide you into all truth.”

The belief that there would be no more revelations after the life of Jesus Christ is an equally widespread error. There is no passage in the Bible that could prove such a claim. And indeed, how could the Creator of Heaven and Earth Who wants to help mankind out of its problems do so by remaining silent? And who would forbid God the Lord to reveal Himself whenever and wherever He wants?

God’s unfathomable Eternal Wisdom knows no bounds! God would be neither eternal nor infinite if there were any limitations in His Creation. God’s eternal love pours into the infinite universe and flows through this New Bible to all His children on this Earth in an inconceivable abundance of grace, from which every individual should draw that which will ignite him with the most fervent and merciful love, which in turn will lead him into His Heaven, the Kingdom of Eternal Love.

The New Bible has been revealed through the direct Word of God

As the continuation of the Old and New Testaments, it completes these to form a Holy Trilogy. The New Bible is the Holy Spirit’s effusion of mercy for mankind, as prophesied in the old Bible, providing a spiritual foundation for the New Era of Love, Truth and Justice.

Just as the NEW TESTAMENT belongs to the OLD TESTAMENT and only together make up the BIBLE known until now, it is God’s Holy Will that the present Bible be completed through this NEW BIBLE for the New Era on Earth, thus forming the Holy Trilogy.

THE OLD TESTAMENT THE NEW TESTAMENT THE NEW BIBLE

Mankind did not, on the basis of what is written in the Old Testament or the New Testament, succeed in maturing to the point where it could take the direct path to God, even though this was rendered possible by the Lord’s Work of Redemption in Jesus Christ, which opened up the one, true way to God. Had it acquired the necessary maturity, mankind itself would, through its life in God’s eternal love, have written the most living New Bible for time and eternity as testimony to the fact that it was fulfilling God’s eternally holy and perfect will.

Things being as they are, however, God the Lord was forced to intervene in the events on this Earth not only to save mankind from its certain, self-imposed ruin, but at the same time to guide it on the path to the ultimate goal of creation for all of the people on this earth: that they become a perfect image of God.

Sunday, 29 June 2014 00:00

Gedig / Gebed

Jahshua , Jahshua,

U lewe in my hart

U droog al my trane af

en weg is al my smart

Goue Hart

U vul my met Y Liefde

en voed my met U Krag

U dek my met U vlerke

en dra my in U Mag

U gee my die son wat skyn

en dan laat U die nag verdwyn.

My beker loop oor...

 

My hart vervul tot oor die rand

U strek uit na my U vaderhand

en ek weet U sal my nooit verlor

 

Laat U liefde so oor elkeen skyn

en saam sal ons voor U staan - gewas, skoon en rein.

Mag U liefde vir altyd regeer.

Daar is niks wat ons meer begeer.

Amen

Monday, 23 June 2014 00:00

Tuisblad


 KruisEnSirkelRB200


Welkom! Kom staan in die Kring!

Baie mense het al ervarings met God, die Hemel en Engele gehad. Elke oomblik van die lewe is ons omring deur die wonderlike teenwoordigheid van Wesens ver groter en heerliker as ons klein mensies. Hier op Die Ligsirkel Van Hemele En Aarde webwerf kan enige iemand sy ervaring met almal deel en so help ons om mekaar te versterk in die Geloof en Liefde. Ek as skrywer van hierdie webblad ervaar elke dag en nag die Heerlikheid van Ons Hemelse Vader en SY Engele en dit is onder Hierdie wonderlike leiding dat hierdie plek geskep word waar ons almal saam kan verkeer in die Heerlike Ligkring van Hemele En Aarde sodat Die LIG in almal se harte kan skyn en die Aarde om ons kan verlig.

As ons met die Hemele saam werk kan die Wonderlikste dinge hieruit voortspruit. Hier kry jy die geleentheid om jou ervaring te deel of te vra vir gebed of sommer net in die Liefde te verkeer.

Jy kan Kruisiging250jou kuns, fotos,videos en musiek met almal deel en nuwe mense ontmoet. Of plaas ‘n “link ” na ander webtuistes sodat ons as kinders van die Lewende God met mekaar kan verbind. 

Kom ons versprei SY LIG sodat die duisternis kan verdwyn. Dink net, geen haat, geen oorlog, geen vrees, geen dood...  Op hierdie webtuiste sal GOD SY sê deur SY kinders sê! 

Daar is net Een Verlosser, Een wat opgestaan het uit die dood en Een wat kan red - kom ons gee Alle eer aan Hom!