Die Kronieke Van Die Moeder (Boek)

Die Kronieke Van Die Moeder (Boek) (32)

Tuesday, 20 November 2018 10:30

Hoofstuk 33

Written by

 

Hoofstuk 33                         4 Januarie 2017           6:56

Vroeër vanoggend vat JAHSHUA my regterhand en sê ek moet saam met HOM stap. HY laat my oplet na die geluide wat SY voete op die pad maak en ek hoor klippe knars. JAHSHUA verpoeier die klippe onder SY kaal voete soos wat Ons loop. Ek het nie eers die klippe onder my voete gevoel nie, want JAHSHUA het die hele las daarvan alleen gedra al het ek langs HOM geloop. Dan sien ek eers hoe die pad lyk. Ons stap saam in 'n wit klipperige grondpad in 'n dor maar bergagtige area. Links van Ons is 'n berg. Die klippe in die pad is bietjie kleiner as gholfbal grootte en die hele area se grond en sand is wit. Dan is daar 'n baie groot onoorkombare rots in die pad en Ons loop nie om hom nie maar Ons is skielik ontsaglik groot en staan bo-oor hom en hy los op en kom in my siel in en dit gee my geweldig baie krag. Ek sien ook verder in die grondpad af is daar 'n afgryslike helse dal waarin miljoene siele in lawa is wat soms hoog in die lug inskiet, maar nie by die dal uit nie. Ons was vêr daarvan af toe Ons oor die klein klippe gestap het, maar die oomblik toe Ons die groot rots geabsorbeer het, is Ons ook oombliklik reg bo-oor hierdie helse gat en die sand van die verpoeierde rots val uit Ons soos 'n ontsaglike groot stofwolk na benede en vul die gat op! Direk daarna staan Ons op die grond en JAHSHUA wys na die berg en hele landskap en sê “Nou kan Ons dit beplant!” en Ons wíl net, toe is die hele dor, stowwerige plek met die wit, klipperige grond, oordek met plante en bome en 'n plek. My hart is ook genees, want die hel is ook 'n seer plek in jou siel. HY maak letterlik die weg gelyk, vul die dale op maak berge plat vir Ons, SY geliefdes! HY gaan vooruit en doen dinge met ons wat ons onsself nooit kan indink of voorstel nie. Jy weet nooit vooruit wat JAHSHUA met jou gaan doen, waarheen HY jou gaan vat of waarop dit gaan uitloop nie. Maar by HOM loop alles altyd goed uit en dis wat wonderlik is van HOM. HY is 'n wonderlike openlike geheim. JAHSHUA-MIRIAM vat ons op sulke paaie sodat ons die hel in onsself kan herken en genees met SY Krag en Hulp. Terselfdertyd vind daar genesing op 'n baie groter skaal plaas as wat ons kan besef of verstaan. Dit het fantastiese vêrreikende gevolge! Baie, baie dankie JAHWESHUA!

 

 

Soms is die hel in julle net te groot om self te kan dra en dan is 'n ingryp van MY kant af so nodig. Elke een wat MY liefhet stap saam met MY op die pad van die Lewe en soms kom daar dinge op wat die mens nie voorsien het nie. Dan sal die mens ook nooit hierdie struikelblok kan oorwin sonder MY hulp nie. Ek breek alreeds die klein probleempies vir julle in fyn stukkies en seën so die wêreld om julle. EK help julle met take wat net te groot is vir julle siele om te dra. Eintlik wil EK vir julle vertel hoe klein en swak julle werklik is. EK wil julle attent maak daarop dat niks uit julleself kan kom nie. En daarom neem EK julle op roetes wat nie lekker is vir die siel nie, maar op die ou einde is dit 'n ware Vreugdesroete en sal jy nie kan glo hoe goed en wonderlik dit uitgedraai het nie! EK IS DIE VADER VAN GOEDHEID! EK IS DIE GOEDHEID VANSELF! ALLES GAAN OOR IN DIE GOEIE AS EK DAAR INTREE! DAAR IS NIKS WAT VIR MY TE GROOT IS NIE! SELFS NIE EERS DIE ERGSTE HEL NIE! EK LAAT MY KINDERS NOOIT IN DIE HEL BLY NIE. EK HET DIE HEL GETEM VIR HULLE. EK SAL DIE HEL TEM VIR JULLE! ONTHOU, DIE HEL IS IN ELKEEN VAN JULLE EN DAAROM SAL DAAR TYE WEES WAARIN JULLE DIE HEL BAIE DUIDELIK SAL VOEL EN SIEN EN DIT SAL JULLE ONTSENU AS JULLE JULLE OË NIE OP MY GERIG HOU NIE. DIT IS BELANGRIK DAT JULLE HIERDEUR GAAN OM JULLESELF TE LEER KEN. EK LEER JULLE SO OP HIERDIE MANIER. En dan gee Ek vir julle die krag om dit te oorwin deurdat EK die rots in jou pad gebruik vir iets goeds. Dan was die rots in jou pad nie verniet nie. Dit was 'n goeie les vir jou siel. Iets wat onoorkombaar lyk het groot nut vir jou siel. Lyk die toestand in julle land nie ook vir julle onoorkombaar nie? En tog sal hierdie rotsblok, hierdie hindernis tot julle groot voordeel wees en sal ONS die hel toestop daarmee! Op elke vlak van die Lewe is dit van toepassing wat in die kleine met elkeen gebeur! Toe, stap nou die pad saam met MY sonder om bang te wees vir die dinge wat die pad blok. Dis net nodig vir iets wat in die toekoms, of op die pad vorentoe lê. En dink nou, waarmee sou Ons dan die hel kon opvul as daar nie 'n rots in die pad gelê het nie? Wees bly oor die rotse, want hulle juig omdat hulle MY kan dien op maniere wat julle nie kan nie. Wees bly vir die dale wat opgevul en berge wat beplant kan word. As daar dele in jou lewe is wat dor en kaal is, met ander woorde, sonder liefde, laat ONS dit dan beplant! Laat Ons dit seën, sodat dit vrugte kan voortbring en so die gemoedere van die verbygangers weer kan verfris – want baie stap hierdie selfde pad! Maar nou is daar nie meer droogte en dorheid nie, want Ons het alreeds vooruitgegaan en die weg gelykgemaak, die duiwelse dale opgevul en die wêreld met kos besaai sodat daar nooit meer 'n hongerige of dorstige op hierdie weg gevind sal word nie. Laat julle elkeen julle weë so agterlaat vir julle naaste. Laat elkeen van julle 'n ware seën wees vir julle naaste, selfs in julle pyn en lyding, want in daardie tyd word die hel opgevul en die weg gelykgemaak, al lyk dit nie so vir die mense om julle nie. Hulle sal wel later verstaan en dankbaar wees vir die wonderlike daad van Liefde wat uit MY na julle voortgestroom het. En so sal dit wees vir Ewig, want EK IS DIE GOEDHEID VANSELF!

 

 

Amen.

 

 

Tuesday, 20 November 2018 10:28

Hoofstuk 32

Written by

 

Hoofstuk 32                                        31 Des. 201

 

 

In my hart het ek met JAHSHUA gesels en HY laat my toe verstaan dat ek my gebed moet neerskryf:

 

O JAHSHUA-MIRIAM, baie dankie dat ek nie 'n president of koningin is nie! Dankie dat ek net ek kan wees vêr uit die publieke oog. Dis lekker om hier stil eenkant saam met U op U Berg te wees! Ek wil nie orals heen rondhardloop na vergaderings nie, ek wil by U wees, hier eenkant. Hier by U is Vrede en Liefde. Die warboel van die wêreld is 'n gejaag na wind, maar U is ewig! U Vrede duur ewig! Dankie dat ek hier op U Berg van Sabbatsviering kan sit saam met U!

 

Groot Johannes Evangelie -Boek 2 - Hoofstuk 153:3 en 4

 

 

Die hoofman sê: “Meester , as ek my nie vergis nie, was daar voorheen tog sprake daarvan dat ons vandag nog die hele dag hier sou bly!?”

 

 

Ek sê: ”Dan het jy MY hierdie keer nie heeltemal goed verstaan nie, daarmee word die berg van die Sabbatsviering in die hart bedoel!

 

 

 

Die berg van ware Sabbatsviering in die hart is vir MY 'n Ewige Liefde. Hier sal Ons nooit weer afkom nie. Hier floreer Ons en hier gedy Ons sonder om iets in die vlees te doen. As julle soms 'n tydjie afknyp om na MY te kom, sal Ek julle wys dat julle almal saam met MY op MY ewige Berg is. Dit is 'n voorreg vir elke siel wat MY gevind het, om saam met almal en tog ook alleen by MY te wees. Hier is MY teenwoordigheid gewaarborg, omdat EK in julle midde brand. Van alle kante skyn Ons Lig en alles word getref en belig. Onthou, MY ligbron werk nie soos Aardse bronne van Lig, wat eintlik sinteties is en nie werklike Lig soos MYNE, soos EK IS nie. Daarom is alles hier helderder as op julle Aarde en elke wese straal hier sy eie lig uit. Die Lig bestaan nie net uit “partikels” van die Gees nie, dit bevat ook alle gevoelens en verlig die siel van jou wat hier lees en lig jou op na vlakke van die hoogste genot en Vreugde. Dit is waarom jou hart gerus voel wanneer jy aan MY dink of MY Woord bestudeer in Liefde. Dan styg jou siel op en word opgehef na MY Berg – Hier waar jy kan asemskep na harde werk, na 'n stresvolle tyd of na 'n lang dag. Kom net ten minste een keer per dag in die bewussyn van MY tempel in jou binneste. Onthou, EK het gesê jy kom nooit weer af nie, maar jou brein vergeet die Geestelike gebeurtenisse baie vinnig wanneer julle julle dagtake afhandel. Dan is dit raadsaam om ten minste 'n kort rukkie, as jy kan, te bedink dat jy hier sit saam met MY en 'n groot kalmte sal oor jou spoel en jou versterk, selfs voor 'n groot vergadering. Onthou, alles gaan verby en hoewel die lewe hier amper soos 'n speletjie is in vergelyking met groot planete hier om julle, is dit lewensbelangrik dat julle na MY luister in verband hiermee. As julle selfs vir 'n kort oomblik aan MY dink, word die Lig om julle groter en die Berg word 'n werklikheid in jou hart. EK vertroos julle hiermee en verseker julle dat alles verby sal gaan en tog net so sal verloop soos wat EK dit wil. En wéét dat jy ook een van dié is wat saam met MY hier hoog bo op die top van die ware Sabbat sit vir Ewig. Want dít is die Sabbat wat EK verkies en nie 'n heidense afgodiese dag nie. Wie wil tog hê dat sy beminde net 'n kort oomblik by hom moet wees? As julle al so sterk voel oor julle bemindes, hoe sal EK nie voel nie? Al julle liefde kom van MY af, daarom sal julle verhoudings in ware Liefde ook van MY kom en julle is dan MY Bruide! Wees dan verseker van MY Liefde vir julle hier op MY Berg van Sabbat, wat niks anders as ware Liefde en Rus in het nie en wat nie net sekere dae gevoel of gevier behoort te word nie. Maar soos 'n liefdevolle paartjie mekaar die hele tyd liefhet en die gevoel wederkerig is, so is dit ook tussen MY en julle. Maar julle is nog nie gereed om MY Liefde dieper te verstaan nie en daarom voed EK julle met MY sagmoedige Liefde terwyl julle nog op Aarde leef en die vleeskleed aanhet. EK sê vir julle dat as julle MY Liefde ten sterkste moet voel, julle sal sterf. Wees dus getroos, want EK praat met jou en bring jou op MY Berg van samekoms in Liefde, al voel jy nie so in jou binneste nie as gevolg van 'n “af dag” of dalk het jy dit nog nooit so duidelik ervaar soos MY skryfkneg en geliefde vrou al ervaar het nie. Maar sy is hier om julle te troos en te vertel wat EK vir haar doen en dit is bestem vir julle elkeen! Vreugde in die hart waar EK woon want EK bring hom na MY Bergtop. EK neem hom aan en tel hom op MY skoot. EK vertroetel hom. EK gee hom MY Moederbors en maak hom groot om MY bruid te wees wat self 'n Moeder sal word. En EK bou MY koninkryk uit sulke harte van suiwer gelouterde Goud. EK het gesê, kom koop van MY Goud wat in vuur gelouter is! Dis hier op MY Berg te vind, vry, want jy het klaar die prys betaal toe jy jou hart vir MY gegee het. Vreugde en Blydskap vir julle!

 

Amen.

 

Tuesday, 20 November 2018 10:27

Hoofstuk 31

Written by

 

Hoofstuk 31 - 28 Des. 2016

 


JAHSHUA het my regterarm ontsaglik lank gemaak. Eintlik het my arm 'n ontsaglike lang goue paal geword wat uit segmente bestaan wat kan uitskuif en uitreik tot in ewigheid of so lank as wat nodig is. My arm was so ver as moontlik uitgestrek wat beteken dat dit tot in die hoogste Hemele geskryf staan. Toe sien ek, ek skryf met hierdie paal-arm hoog bo in Geestelike wolke wat baie ver is. Die wolke is in die Hemele en nie aardse wolke nie. Dit is 'n pragtige goud en wit. Ek voel hoe ek my paal-arm baie kragtig inspan en hy is deel van my liggaam. Dit is wat JAHSHUA deur my geskryf het:

 

 

Julle almal ken MY as julle Verlosser, Broer en Vriend en julle weet dat EK as Vader julle Skepper IS. Maar weet julle in hoe baie ander vorme EK MYSELF ook aan julle toon? EK beweeg in die wind om julle en EK versterk julle in die suurstof wat julle inasem. EK IS ook julle Moeder en julle behoeder. EK het sóveel Liefde vir julle in MY hart dat EK MYSELF nie gespaar het vir julle losprys nie. EK verwag niks van julle terug nie, behalwe dat julle MY terug sal liefhê en sal leer by MY van Genade en Barmhartigheid. EK vrees niks en julle behoort ook niks te vrees nie, want EK het julle uit MY Lig uit voortgebring en dáár is geen duisternis nie – niks! En aangesien julle eerste uit MY uit voortgekom het, is daar ook geen duisternis in julle nie, maar Lucifer het verkies om homself in duisternis te omskep en het baie van sy broers en susters saam met hom gesleep en nou is daar oneindig baie siele wat in die gevangenis sit en smag na Lig en aanraking. Weereens het EK MYSELF beliggaam en hierdie keer in 'n vrou, omdat EK weet wat die beste sal wees vir die mensdom. EK IS nie net julle Vader nie, EK IS ook julle Moeder. Hoe het EK MYSELF beliggaam sonder dat EK dit bekend gemaak het aan almal voor die tyd sodat dit bewys kan word? EK het saam met julle almal wat MY woord glo gesit en ONS het bespreek hoe Ons te werk sal gaan aan die einde van tye. In hierdie tye sal julle groter dinge doen as in MY tyd op Aarde as JAHSHUA van Nasaret en daar is baie slegte dinge aan die gang in die wêreld en daarom is 'n ingryping nodig. EK het MYSELF dus weer beliggaam om saam met julle die eindstryd mee te maak en die Kroon van Ewige Lewe op julle Hoofde te sit. EK het MY Liefde vir julle gegee en dis genoeg om julle deur te dra, maar MY verlange om julle by te staan weens die vergrote ongeregtigheid het MY laat besluit om MYSELF weer te inkarneer in 'n mens. EK gee en EK neem. EK neem al julle twyfel weg en gee julle nuwe moed. EK wil julle versterk en versorg aan MY Moederbors en daarom gee EK nóú vir julle hierdie inligting om ter harte te neem, want kyk bietjie rondom julle en let net op hoe die duiwels om julle vermeerder het. Julle het 'n sterker Krag nodig. Iets wat julle nog nooit ervaar het nie, sal oor julle paaie kom. Wanneer dit gebeur, sal julle wéét dat dit die Waarheid IS dat EK weer na die Aarde gekom het en EK sál MY aan julle openbaar. EK wil dat julle weet wie EK IS! Die duiwel sien dit en sidder! EK belowe julle, MY Dierbares, dat julle harte sal beswyk van vrees as julle om julle kon kyk en sien wat in die geesteryk aangaan en hoe julle naaste, julle broers en susters uit MY, Lucifer aanbid en hulleself aan hom oorgegee het. Vreeslike gedrogte skuil agter oënskynlik onskuldige mense. Hulle wag om toe te slaan. 'n Moeder wat Haar kinders opreg lief het, beskerm en waarsku Haar kinders, Haar kosbare edelgesteentes, Haar kosbare juwele wat teen Haar hart lê. Sy sê nie net dinge nie, Sy bedoel dit en dóén dit! En dis waarom EK sê dat julle My sal sien as julle in MY glo. Want die tyd is min. Die bose slaan toe op die wreedste maniere moontlik en EK wil julle bystaan en versterk. EK wíl nie net nie, EK móét ook vir julle eie beswil. Soek MY nie in 'n sterk vrou wat uiterlik sterk voorkom deur haar woorde en dade nie, want daardie krag is misleidend. Soek MY ook nie in 'n vrou wat haar ydelheid as vroulikheid wil verkoop nie, maar soek MY onder die nederiges van hart, onder die eenvoudiges wat nie baie aandag trek nie, wat stil op die agtergrond wag vir die regte geleentheid en MY aan almal te openbaar. Soek MY in die stilte van julle harte sodat EK MYSELF in die vlees aan julle kan openbaar. Onthou, EK IS nie altyd herkenbaar nie en julle moet baie nederig en met harte gerig na MY vra om Lig en dan sal dit verseker kom in die vorm van gedagtes en beelde en selfs heeltemal in die vlees! Wees gewaarsku, in die ligsinnigheid en oppervlakkigheid is daar net 'n oordeel. Lees dus MY Woorde, neem dit ter harte en kom vra MY vir bevestiging in jou binneste en jy sal dit kry, want EK, JAHSHUA van Nasaret het MY Trooster gestuur vir MY kinders in verdrukking, aan die einde van tye. En laat dit so wees – Amen!

 

 

Tuesday, 20 November 2018 10:23

Hoofstuk 30

Written by

 

Hoofstuk 30                                                                                                                           25 Des. 2016 - 3:15

'n Brief van die Koning! Ek sien weer 'n opgevoude papier met 'n rooi Koningseël op. Die papier is nie toegeseël nie, net opgevou met die seël bo-op, sodat ek kan weet dit kom van DIE KONING!! EK sit saam met JAHSHUA onder 'n wilgerboom by 'n ou skooltafeltjie waarop ek nou gaan skryf. Die wind waai, dit is bewolk en dit lyk of dit gaan reën. 'n Groot druppel val op die papier en loop af oor die skrif en ek wil instinktief keer dat die water oor die papier en die ink loop, maar JAHSHUA keer my en die druppel loop af, val in my skoot en word in my geabsorbeer en word 'n babatjie wat in my groei. Op die papier staan:

Met groot verwagting kyk MY Hemelse skare na julle hier onder op die Aarde. Hulle gebede is vir julle. Hulle weet hoe straf die lewe op hierdie Aarde kan wees en met dankbaarheid prys hulle MY elke keer wat iemand die stryd teen die bose oorwin. Hulle harte juig en met smekinge vra hulle hulp en bystand vir julle. Julle dink soms dat julle alleen is in die stryd hier op Aarde, maar dit is nie so nie. Van julle voorgeslagte wat julle nog nooit eers ontmoet het nie, omdat die tyd op Aarde dit nie toegelaat het nie, staan julle by en net soos 'n groot wedstryd of resies altyd baie toeskouers lok, so het julle 'n groot aantal toeskouers wat julle lewens soos 'n wedstryd tussen goed en sleg dophou. Julle is so blind dat julle dit nog nooit eers besef het nie! Ons wil julle versterk en moed inpraat! Hardloop die resies hier op Aarde met groot, lang uitgerekte treë. Gee alles en weet dat die oorwinning net deur MY moontlik is. Dan sál julle klaarmaak waarvoor julle gekom het. EK verseker julle dat as julle na MY kyk, niks te groot of te swaar sal wees vir julle nie. Slegs die wat in MY Liefde leef, sal klaarmaak met die resies. Die wat nie na MY kyk nie, sal reg voor die wenstreep sonder Krag bly staan, al was jy hoe sterk gewees aan die begin, want dit is MY Liefde wat alles doen. Baie maal voel dit vir julle of julle nêrens kom nie, of die dood julle wil oorweldig en dan dryf julle soos spoelhout van die een punt na die ander punt. Dit is nie hoe EK wil hê julle moet leef nie en daarom strek EK nou weer MY Hand uit om julle uit te haal en met hierdie hoofstuk in MY Groot Woord wat nooit ophou nie wil EK julle versterk vir 'n Nuwe Dag en 'n Nuwe Lewe in MY. EK hou julle hiermee naby aan MY Moederbors en voed julle met die Vrugte van MY arbeid. 'n Ouerpaar wat hulle kinders liefhet koester en voed hulle kinders met Liefde en gee letterlik Alles vir hulle. EK gee die wind én die weer wat reën bring en dit is ook 'n seën. Neem maar voorbeelde uit die natuur en pas dit op julleself toe. Die wind en weer is tog net tot voordeel van die Aarde self so ingerig. Daarom is dit ook goed dat julle soms harde bene kou en reënweer ervaar in julle harte, want as Die Son weer uitkom agter die wolke, is alles weer fris en vars en met hernude krag groei hulle so vinnig en hard dat jy hulle sal kan sien en hoor as jy oplettend is en baie geduld het. So groei julle ook en EK hou 'n fyn oog oor MY tuintjie. Verbeel jou dat daar nooit 'n reënerige dag sou wees nie. Sou die hele Aarde dan nie soos 'n lewensgrootte woestyn gewees het nie? En dit net omdat daar áltyd sonskyn is en geen vogtige toestande so geskep kan word nie. Die reën in julle harte bevogtig so julle siele en skep 'n lushof, 'n tuin van Eden en só kry julle weer toegang tot 'n pragtige plek waaruit julle voorouers verban is. Dit is MY wens vir julle – Dat julle voorspoedig sal wees en die resies voltooi met MY Krag! Dat julle tuintjies genoeg sonskyn én reën sal ontvang om in MY te gedy en veelvuldige vrugte sal oplewer vir die armes wat julle paaie gaan kruis en vir julle kinders en nageslagte vir wie julle weer gaan dophou en oppas wanneer die tyd aangebreek het om julle liggame te verlaat en die Geesteswêreld heeltemal te betree. Moet dus nie bang wees vir die donderweer, wind en reën in jou lewe nie. Bring dit vir MY en jy sal sien Die Son skyn nog steeds hier bo. 'n Bietjie reën kan hoegenaamd nie die Son uitdoof nie. HY sal áltyd bly skyn hoewel jy HOM nie altyd kan sien nie. Maar gou breek die dag en die blommeprag sal jou asem wegslaan. Tot sover.

Amen.

Tuesday, 20 November 2018 10:21

Hoofstuk 29

Written by

 

Hoofstuk 29                                                       23 Des. 2016 - 3:40

 

Sedert die begin van die mensdom het EK geen oomblik op MY louere gerus nie. As EK sou gerus het, sou alles vergaan het. Wat beteken dit dan as EK sê dat Ek op die sewende dag gerus het? Die sewende dag is simbolies, omdat die son op julle planeet selfs op die sewende dag van elke week skyn. Julle Aarde bly nog steeds in beweging, maak nie saak of dit dag of nag of die sewende dag is nie. MY rus is nie julle rus nie, omdat EK geen vlees dra wat MY moeg maak nie. MY rus hou egter aan vir Ewig en altyd en is 'n gevoel in die binneste wat vir altyd en Ewig opbou. Ja MY rus is die grootste arbeid. In MY rus alles op sy mees geskikte plek. As julle julle siele oorgee in MY rus, sal julle arbeid voltooi wees. Toe EK gesê het “Dit is volbring!” het MY siel die rus van MY VADER heeltemal en volledig vervolmaak en tog moes EK nog die hel in om daar MY verlore kinders te gaan haal. MY rus en Vrede het die bose oorwin en kalmte gebring in die mees afgryslikste plek van onheil en onrus. MY rus het ook die see stilgemaak. Kom in MY rus en Vrede in, sodat die bose in die kleine in julle tot bedaring gebring kan word. In rus en vrede kan daar geskep en gebou word. In chaos word niks vermag nie. Die Rus is dus eintlik die grootste arbeid en daarin kan Ons alles vermag, Hy kan onder 'n boom sit, in jou werksplek, langs 'n rivier en innerlike rus hê en dan werk hy onophoudelik en skep en verbou sonder om te rus, onophoudelik skep jy in MY terwyl Ons Rus. Rus en beweging gaan hand aan hand. In rus word geskep en in beweging word gerus. Vra maar vir MY Engele hoe hulle dit geniet om saam met MY te rus. In MY rus is Vrede en kalmte en Liefde, en gooi hulle saam in een pot kan kry jy nuwe skeppings. Groot dinge wag vir die wat in My rus. Hulle Vreugde sal groot wees as hulle sien wat Ons geskep het in Ons rustyd. Dinge op aarde is net die teenoorgestelde in My ryk. Hier hardloop julle elke dag rond om julle take afgehandel te kry, terwyl die grootste take by MY in rus bewerk word. Kry rus en Vrede en bou só 'n nuwe tuiste vir jouself in MY ryk. Die rus en Vrede in julle harte sal weer die rus en Vrede in julle land herstel. En dit is 'n onbegonne taak vir die vlees, veral as julle na die woelige nasies om julle kyk. Hulle bou nie op nie, hulle breek af deur chaotiese optrede, omdat hulle geen innerlike rus het nie. Maar julle is MY uitverkore geliefdes – julle rus teen MY bors en so bou Ons weer saam op wat Lucifer afgebreek het. Rus en Vrede vir julle!

 

Amen

 

Tuesday, 20 November 2018 10:19

Hoofstuk 28

Written by

 

Hoofstuk 28                                              23 Des.2016            2H:50

 

Ek sien 'n put en JAHSHUA se aangesig wat op die water weerkaats en 'n emmer water wat uitgetrek word. Dan hou HY 'n beker water na my toe uit en sê ek moet dit drink...ook vleeslik moet ek water drink. Daar is so 'n rus en vrede in my en dit voel of ek in die vlees geleef het toe JAHSHUA op Aarde was.

 

Sag is die aanraking van water in die Gees en vlees. Hoe wonderlik is water nie? Wie kan begryp wat water werklik is? Dit is nederigheid en ootmoed en sak altyd af na die laagste dele van die Aarde sodat alles gelaaf en versterk kan word. Die waters van MY Liefdesvuur versterk en suiwer en die Rivier vloei tot in Ewigheid. Elke dag word julle omring deur water. Julle leef in 'n medium wat net 'n bietjie minder dig is as dit waarin die visse leef en daarom is julle eintlik ook maar vissies wat in My Gees lewe en swem. MY Liefde gaan vooruit en omgewe julle. Verstaan die mens ooit enigiets uit sy eie? Of het julle alles aan MY te danke? Alle kennis kom uit MY uit en so ook die kennis oor water. As die mens sou verstaan deur hoeveel prosesse die Aarde se afskeidings gaan voordat dit drinkbare water word, sal julle MY dank vir elke liewe druppeltjie wat in vriendelikheid julle en alles om hulle dien! Selfs die gasse wat julle inasem bevat water waarsonder julle nie een asemteug sou kan neem nie.

 

 

Dit is alles baie belangrike inligting wat EK julle gee, want 'n mens kan net meer dankbaarheid in sy hart genereer as hy dinge dieper en beter verstaan. In elke druppeltjie is alle geskape Geeste vasgevang. In elke molekule sit jou broers en jou susters se gelykenis en as jy dit drink neem jy nie net lafenis vir jou liggaam in nie, maar ook vir jou siel. Jy neem vloeibare Liefde in. Jy word getroos deur jou broers en susters wat jy inneem. So is almal naby aan jou in die water. Niemand is ver van die ander nie. Julle liggame neem elkeen 'n posisie ver van mekaar af in, maar innerlik is elke sel gevul met die hele Hemelskare wat uit MY uit voortgekom het, sedert die heel eerste lewendige Gees en julle broer, Lucifer uit MY wese uit voortgekom het. As julle na geliefdes verlang, skink vir julle 'n glasie water en drink hom/haar in en daar sal vertroosting vir julle invloei saam met die water waarin hy/sy hom-/haarself in die kleine bevind. Dit klink dalk vir julle snaaks, maar die Waarheid bly die Waarheid. Water bestaan uit MY Gees. Elke mens is in en uit My Gees – daarom is almal eintlik in mekaar se liggame ingeweef wat bestaan uit water. Selfs ’n erdwurm is vervul met MY GEES op hierdie manier. Daar is baie wonders in die Skepping waarvan water die basis is. Skep nuwe moed met elke sluk water en vertrou MY. EK IS DIE EEN wat die water skep en soos 'n Kroon op MY hoof dra. So het EK op hierdie Aarde die water in wyn verander, sonder enige moeite. EK het die wese van die mens self ook hierdeur verander en het die mense opgebou. Dit is die diepste Geestelike betekenis van die water wat EK in wyn verander het. EK het elke wese wat nog ooit deur MY geskep is, in die kleine verheerlik en verbeter toe EK die watermolekules – julle in die kleine – in wyn verander het. EK het julle al daardie tyd opgebou en verheerlik. EK het Hemelse wyn uit julle siele gemaak, julle omskep in iets Hemels. En almal op die bruilof was dit eens dat hulle nog nooit op Aarde sulke wyn geproe het nie. Dit kan EK alleen doen en so doen EK elke dag vir julle hier in MY ryk. Elke keer wanner julle mekaar liefhet word MY wyn in MY “kelder” meer en meer verheerlik en sodoende sal almal weer terug wees in MY ryk. Jy is al gered – dit staan tot in die watermolekules geskryf tot in Ewigheid. Dit is ook waarom Lucifer graag die water laat besoedel, omdat hy dink om MY só te ontneem van MY kinders. Maar die skoonheid van water is dat dit nooit vuil bly nie, maar net die vuilis wegspoel en in diensbaarheid alles reinig. Hy slaag dus weereens nie in sy planne om MY te kelder nie en EK lag te lekker terwyl die water spat van Vreugde! Wees bly MY waterdruppeltjies, wees bly, want julle is veilig by MY! En EK sal julle almal in Lewende wyn verander.

 

Amen

 

Tuesday, 20 November 2018 10:17

Hoofstuk 27

Written by

 

Hoofstuk 27                                                                      23 Des. 2016 2H:20

 

 

Kom Ons gaan na MY boord waar daar lieflike vrugte van Vreugde hang. Laat Ons Onsself versterk daarmee, want die soet van MY vrugte sal jou siel verander. Dit sal jou siel versterk met Vreugde en Blydskap. Dit beteken egter nie dat al jou aardse stryd en lyding nou op 'n einde sal wees vir ewig nie maar dit sal jou versterk en Vrede sal maak, sodat jou pad vorentoe vol blydskap sal wees, maak nie saak wat die toekoms sal inhou nie. EK het Myself aan die kruis laat vasspyker sodat julle kan leef . En so sal julle baie aardse kruise dra vir julle broers en susters. Wanneer die Antichris sy sê sal hê en julle in die tronke stop weens sy moorddadige natuur, sal julle Vreugde hê en vrugte eet, terwyl hulle nie sal kan verstaan waar julle krag vandaan kry nie. En met afguns sal hulle toekyk hoe julle vertserk word in 'n oomblik sonder enige voedsel. Maar moenie bekommerd wees nie. Sulke tye gaan ook weer verby en dien net die doel om julle siele te skoei met nuwe skoene en julle ongelowige broers wakker te maak. Die smeltkroes skei tog net die goud van die vuilis en suiwer die siel vir verdere groei, sodat julle omhoog kan styg in MY Hemele. Maar hierdie pad van swaarkry en oorlogvoering teen die boosgeworde Lucifer sal nie vir almal gegee word nie. Die wat MY werklik baie liefhet sal 'n ander meer vreugdevolle pad stap. EK gee aan sekeres die geleentheid om styf teen MY bors te kom lê, hoewel EK almal uitnooi om hier teen MY te lê. Maar nie almal kan of wil nie. As jy nie klein van hart is nie, sal jy 'n verootmoedigende pad moet stap en dis vir húlle wat daar swarigheid voorlê, want hoe moet EK hulle andersins leer om hier teen MY bors te kom lê? Suiwer jouself hier teen MY bors en die pad wat jy vorentoe moet stap, sal nie moeilik wees nie. Dink aan MY geliefdes soos bv. Elia. Was dit nie wonderlik toe EK hom kom haal het in MY Geestesvuur nie? Dink aan sekeres soos Dawid wat MY ontmoet het op sy oudag terwyl hy as 'n ou man verlang het om by MY opgeneem te word. Nie almal sterf 'n dood van smarte nie. So ook sal julle wat teen My bors kom lê van baie smarte gespaar bly maar nogtans sal julle 'n baie sterk kragtige getuienis vir MY wees. MY Johannes het nie gesterf aan die hand van die bose nie. HY het homself aan MY oorgegee en het teen MY bors gelê, letterlik en figuurlik en hy is gespaar van die lyding van sy vlees. Net so sal dit vir julle wees. Die vrye wil van die mens bepaal nog steeds die lot en dit sal vir ewig so bly. EK gee nie vir die mens geen keuse nie – hy is vry in sy besluite. Onthou, dit was nie in MY planne om die Aarde 'n plek van lyding te maak nie. EK het Adam en Eva van alles wat noodsaaklik was voorsien. Hulle liggame was sag en teer en hulle rondings het 'n sagte plekkie gehad om op te rus – enige plek waar hulle hul hoofde wou neerlê was geskik vir hulle sagte, brose velle. Daarom kon hulle naak lewe. Maar julle leef in die gevalle tye en kan amper nie eers meer sonder skoene loop nie. Dit is hoe alles al agteruit gegaan het sedert EK MY GEES oor hierdie Aarde uitgegiet het en die tuin van Eden geskep het. Soveel Genade het EK julle gegee. Soveel Genade is al verspeel. Moenie die geleentheid verspeel wat EK julle nou aanbied nie. Gryp dit aan en kom lê teen MY bors en álle hartseer sal verdwyn en nuwe krag sal julle omvou en uit die kloue van die bose red. Vra maar vir Jara* of sy enige pyn en lyding ervaar het – sy het teen MY bors gelê.

 

 

• Uit Die Groot evangelie van Johannes – Jakob Lorber

 

 

Amen

 

Tuesday, 20 November 2018 10:15

Hoofstuk 26

Written by

 

Hoofstuk 26                                                           ? Des. 2016

 

Sagmoedige Liefde sal die wêreld oorwin en die Aarde omskep in die mooiste heerlikste plek waar MY kinders in Ewige Geluk en Vreugde sal bly, want EK gaan die Aarde verander. EK gaan wat boos is bind in sy eie ongeregtigheid en dit sal onder gaan na die dieptes van die hel wat dit verkies. Niemand sal enige onregverdigheid by MY bespeur nie en EK IS die Een wat alles regverdig maak. EK genees lammes as EK sien dat hulle die toestand van hulle siele verbeter het. EK laat hulle opstaan en EK vergeef hulle sondes. EK gee nuwe krag en doen Barmhartigheidsdade aan die wie EK sien dit nodig het. En net so sal EK die Aarde teruggee aan die regverdiges om haar te bewoon en te bewerk, want die siele van die gestorwenes vra daarna. Hulle verlang na regverdigheid en wil hê dat die Leeu uit Sy skuilplek sal kom en die goddelose sal verteer. Hulle vra dat Die Lam hulle kinders sal bewaar en lei na groen weivelde en waters van rus. Hoe lank sal die onregverdiges nog hierdie Aarde probeer beheer met katastrofiese gevolge vir elke lewende wese op hierdie geseënde planeet waarop EK gebore is as 'n mens sodat Ek hulle kon kry om MY te volg? Hoe lank moet EK die mens aan sy eie vrye wil oorgee om te maak wat hy wil, al vernietig hy die hele planeet? Hoe lank moet EK as Vader MY afstand hou en die mense oorgee aan losbandigheid en sonde? Kan 'n Vader nie ingryp as dit te sleg gaan nie? Ja, 'n Vader kan nie net nie, HY móét ook! Daar is sekere tye dat EK MY Gees na die Aarde stuur om te vergeld, om 'n Leeu te wees ter wille van Die Lammers en daarom sal EK sekere mense opwek tot voordeel van die hele mensdom. Soos EK die stad Nineve begenadig het, sal EK elke mens ook begenadig wat homself na MY keer en EK sal hom die Lewe spaar. Maar EK ken die wie nie sal omkeer nie, wie hulle lewens oorgegee het aan Lucifer om hom te volg en vir hulle sal daar geen Genade wees wanneer Die Leeu kom nie. Die Leeu is EK in MY Regverdigheid en Geregtigheid en die wat MY al gesien het, bewe van angs omdat hierdie Leeu alles behalwe 'n gewone Leeu is. HY is intelligent. HY weet alles, ken alles en sien alles. Die wat aan SY kant is, is veilig, selfs teen die grootste bose oormag en HY gee die oorwinning oor die vyande, al sou jy daar stoksielalleen staan en ween oor jou ongeregtigheid. EK IS met jou. Ja, ween oor jou ongeregtigheid, ween! Want jou trane van berou maak MY Leeuhart sag en bring 'n Lam in SY plek en Die Lam oorwin die wolf van ongeregtigheid. So het Die Lam Homself weer opgewek nadat HY as Leeu met die bose gaan afreken het. Die Leeu het die wolf oorwin in die vorm van 'n Lam, MY Lammetjie wat teen My Bors gelê en soog het. HÝ het 'n sterk man geword wat SY lewe vir SY broers afgelê het. HY IS Die Heerser tot in alle ewigheid.

 

 

Amen

 

 

Verheerlik nou SY Naam!

 

Tuesday, 20 November 2018 10:13

Hoofstuk 25

Written by

 

Hoofstuk 25                                        ? Des 2017 0H:00

 

 

Bloedoffers is nie nodig vir MY as julle Verlosser nie. EK het geen behae daarin dat mense sterf nie. EK het klaar die prys betaal vir elke een se sondes. Ek wil nie hê dat julle moet sterf nie. Ek wil net opregte harte hê. EK wil vleeslike mense in Geestelike mense omskep. Dit is vir MY kosbaar! Dit is MY ete en MY drinke.! Dit is die seun van die verderf wat bloedoffers vra en daarom word daar vandag nog baie bloed verspil en teen die mure uitgemors. Dit is 'n gruwel in MY oë. Ek, wat net Liefde is, word vandag gedurig beskuldig van wreedheid. Mense vra waarom EK dit toelaat? Afgesien van die vrye wil van die mens, is daar ook 'n ander belangrike rede dat EK die nodelose verspilling van bloed toelaat. Lucifer se maat word vol en op die regte oomblik sal sy sondemaat oorloop en hom saamsleep na daar waar hy graag wil wees – in die pyn en lyding wat hy self veroorsaak en waarmee hy die mense so kasty. EK gee hom genoeg tou om homself mee te hang en dit is presies wat hy gaan doen, want hy hou geen rekenskap met sy sonde en ongeregtigheid nie. Sy maat loop reeds oor die rand en binnekort sal dit te laat wees vir hom en sal die bok oor die afgrond val saam met al die pyn en lyding wat dit veroorsaak het en dit sal sý deel word. Dit wat hy veroorsaak het, moet hy ook self kan dra en daarom laat EK dit toe. Nog 'n klein rukkie en dan is dit verby. Verbly julle maar in MY, dan sal julle bloed gespaar bly. EK het julle reeds vrygekoop met MÝ Bloed wat tot in Ewigheid die prys betaal het vir julle skarminkels wie EK so liefhet.

 

(JAHSHUA het so 'n goeie sin vir humor en HY beledig nooit iemand nie. HY het die mooiste glimlag gehad toe HY die woord skarminkels gesê en dis met groot Vriendelikheid, Liefde en Sagmoedigheid uitgespreek...en ons is mos maar skarminkels. HY het my oor my kop gevryf toe HY dit gesê het. Dit laat my nou nog glimlag as ek daaraan dink!)

 

Tuesday, 20 November 2018 10:11

Hoofstuk 24

Written by

 

Hoofstuk 24                                                         Des. 2016 23H:00

 

Vuur en vlamme omring die wat in MY “skadu” staan en niks kan hulle oorkom nie. Die Vuur waarvan Ek hier praat het niks met Aardse vuur te doen nie. MY vuur is 'n vuur wat mense se harte aanraak, maar as julle in die Gees sou kon sien, sal julle MY kinders in die vlamme sien wandel. Lucifer sien dit en hy is bang daarvoor. MY vuur en vlamme het die drie vriende van Daniël omgeef toe hulle in die vlammende oond van koning Darius gegooi is omdat hulle nie die afgode wou vereer en voor hulle kniel nie. EK het vooruit gegaan en hulle met MÝ vlamme oordek en hulle die grootste heerlikheid in plaas van die vreeslikste pyn laat voel. Weet julle dat hulle siele oombliklik in MY ryk opgeneem is en dat baie wonderlike dinge aan hulle getoon is terwyl dit vir die mense buite die oond gelyk het asof hulle daarbinne staan en gesels met MY Engel wat EK gestuur het om hulle las te verlig. Vlamme van vuur het die mense rondom verteer maar MY kinders het niks oorgekom nie en is met baie groot eerbetoon in MY Hemele ingebring. Ek het gesê – neem geen eer aan van 'n mens nie – maar EK het nog nooit gesê dat EK julle nie sal eer wanneer julle MY so liefhet dat julle bereid is om alles te doen vir MY en MY ryk nie – selfs bereid sal wees om die brandende oond te betree en die heerlikste van Heerlikhede te ontvang! Want luister, julle sien net die lyding wat voor oë is en nie die Geestelike kant wat gepaard gaan daarmee en julle van Krag voorsien nie. Gee alles wat EK vra en EK sal julle nóóit in die steek laat nie! EK gee aan jou Vrede en Vreugde soos wat jy dit nog nooit ervaar het nie. Wanneer jy ly, gebeur onuitspreeklike dinge in jou hart met jou siel en jy groei sterker en skop teen die negatiwiteit wat jou hoër laat rys en omhoog bring in sfere wat voorheen vir jou onbereikbaar was. Menige mense is al wreed vermoor ter wille van MY woord, maar nie een was deur MY verlaat in sy uur van nood nie. Hoewel dit vir die mens afgryslik lyk, gebeur die wonderlikste dinge in die Gees. Terwyl Petrus vermoor is, het hy eers die mooiste Hemelse klanke gehoor. Sy siel het stil gestaan en uit verwondering geluister terwyl sy liggaam geslaan is en geskop is. Maar hy het geen pyn gevoel nie, hoewel sy liggaam gereageer het asof hy dit gevoel het deurdat hy ook probeer keer het, maar in stilte het sy siel die Vreugde van Die Hemele ervaar toe die poorte vir hom geopen is, sodat hy finaal sy tuiste kon betree. Dit was alls vir hom die moeite werd en met groot Vreugde het hy in MY arms ingestorm – EK na wie hy so verlang het om MY weer van aangesig tot aangesig te sien en te spreek. En sy wens is bewaarheid deur MY Liefde. Hier moet EK egter ook byvoeg dat hy nie op hierdie manier hoef te gesterf het nie, dat hy nie die marteling nodig gehad het nie, maar sy siel wou nie meer verder voortleef op hierdie aarde nie en het heimlik gewens om sy liggaam af te gooi en die Geesteswêreld heeltemal te betree. Dit was reg by MY hoewel EK hom eintlik nog 'n rukkie langer op die Aarde wou hou, nie soseer vir sy sielsontwikkeling nie – want sy siel was lank reeds gereed vir MY ryk – maar dit was meer vir die mense met wie hy nog moes werk. Maar by MY werk niks sleg uit nie en kon hy ook die mense waarmee hy moes werk vanuit MY Geestelike ryk bereik en nog steeds sy werk voltooi met hulle. Petrus, MY Simon, werk steeds vandag nog en elke een van julle wat hier lees word deur hom bearbei, selfs al is julle nie bewus van hom nie. Hy is hier teenwoordig en het julle lief. Vra MY seun of hy nog steeds MY lammers laat wei en jy sal sy vriendelike stem hoor wat sê: “Vir ewig vir my MEESTER!” Net so wil EK ook hê dat julle niks moet vrees nie. Moenie soek vir die dood sodat jy verlos kan word van jou aardse take nie, maar moet ook nie vrees vir die kastyding van die liggaam nie, want daarmee saam kom wonderlike Krag vanuit MY Hemelse Bron wat vir Ewig vloei.

 

 

 

Amen

 

Page 1 of 3